Lunsjseminarer

Kommende arrangementer

Tid og sted: 28. feb. 2018 12:15 - 13:30, Lødrups kjeller

Introduction by professor Giuditta Cordero-Moss, Institute for Private Law

Tid og sted: 1. mars 2018 12:00 - 13:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Førsteamanuensis Kai Østberg, Høyskolen i Sørøst-Norge, innleder om: «Spydstikk med et smil. Den satiriske tradisjons rolle i norsk offentlighet, ca. 1840–1860».  

Tid og sted: 5. mars 2018 12:15 - 13:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved stortingsrepresentant Dag Terje Andersen.

Tid og sted: 12. mars 2018 12:15 - 13:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved Avdelingsdirektør Arnulf Tverberg (Justis- og beredskapsdepartementet).

Tid og sted: 15. mars 2018 12:00 - 13:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Stipendiat Marie Meling, Nifs, om de rettshistoriske sider av sitt prosjekt “Restrukturering av foretak”

Påmelding.