Avhandlinger

Publisert 11. mars 2011 13:56

Nicolay Nyland forsvarte 2. oktober 2010 avhandlingen  Er stater folkerettslig forpliktet til å beskytte miljøet? - En analyse av tradisjonelle og nye måter å se rettsforholdet mellom stater og miljøet på.

Publisert 11. mars 2011 13:53

Christoffer Conrad Eriksen forsvarte 18. juni 2009 avhandlingen "The European Constitution, Welfare States and Democracy. – A Study of Conflicts Between the Four Freedoms and National Administrative Discretion."

Publisert 11. mars 2011 13:49

Marius Stub forsvarte 25. januar sin avhandling "Tilsynsforvaltningens kontrollvirksomhet. Undersøkelse og beslag i feltet mellom forvaltningsprosess og straffeprosess."

Publisert 11. mars 2011 13:46

Ingunn Ikdahl forsvarte 21. juni 2010 sin avhandling "Securing women’s homes. The dynamics of women’s human rights at the international level and in Tanzania".

Publisert 11. mars 2011 13:39

Andreas Bullen forsvarte 13. august 2010 avhandlingen "Arm’s length transaction structures : Recognising and restructuring controlled transactions in transfer pricing." Tema er skatterett og internprising i konserselskaper.

Publisert 11. mars 2011 13:34

Inger Marie Sunde forsvarte 26. november 2010 avhandlingen "Automatisert inndragning" for for graden ph.d. Avhandlingen analyserer gjeldende rett for inndragning av datafiler.

Publisert 11. nov. 2009 09:39

Helga Aune forsvarte 27.2.2009 avhandlingen "Deltidsarbeid. Vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag" for graden ph.d. Avhandlingens tema er deltidsarbeid og diskriminering.