Barnekonvensjonen, 2. utgave

Barns rettigheter i Norge

Redigert av Njål Høstmælingen, Elin Saga Kjørholt og Kirsten Sandberg.

Barnekonvensjonen, Universitetsforlaget.

Boken gir en oppdatert fremstilling av barns rettigheter i Norge i dag.

Barnekonvensjonen ivaretar behovet for spesiell beskyttelse av barns rettigheter, og har vokst seg betydningsfull siden den ble til i 1989. Utviklingen på feltet går fort, og det har vært behov for oppdateringer og endringer av kapitlene i boken.

Både strukturen og bokens hovedbudskap er den samme: Barns rettigheter er viktige, ikke bare for barna og omsorgspersonene, men også for de myndigheter som skal forvalte og realisere disse rettighetene.

Les mer hos Universitetsforlaget

Publisert 28. mars 2012 14:24 - Sist endret 13. nov. 2014 10:22