Deltakere i Forvaltningsrett

Navn Telefon E-post Emneord
Alf Petter Høgberg Professor +47-22859487 +47-48102799 (mob) a.p.hogberg@jus.uio.no Strafferett, Avtalerett, Kontraktsrett, Rettskildelære, Rettsfilosofi, Allmenn rettsteori, Forvaltningsrett
Christoffer Conrad Eriksen Professor +47-22850258 c.c.eriksen@jus.uio.no Forvaltningsrett, Folkerett, Statsforfatningsrett, EU- og EØS-rett, Rettsfilosofi, Allmenn rettsteori, Europarett, Konstitusjonell rett, Menneskerettigheter, Rettskildelære
Svein Eng Professor +47-22859447 svein.eng@jus.uio.no Rettsfilosofi, Allmenn rettsteori, Rettskildelære, Forvaltningsrett, Avtalerett
Eivind Smith Professor +47-22859418 eivind.smith@jus.uio.no Konstitusjonell rett, Forvaltningsrett
Kirsten Sandberg Professor +47-22850043 kirsten.sandberg@jus.uio.no Barnerett, Forvaltningsrett, Kvinnerett, Velferdsrett
Morten Kjelland Professor +47-22845902 + 47 91 68 20 25 (internnr: 45902) (mob) morten.kjelland@jus.uio.no Velferdsrett, revisjon av bøkene Velferdsrett i og II, sammen med Aslak Syse
Inger Johanne Sand Professor +47-22850213 i.j.sand@jus.uio.no Forvaltningsrett, Konstitusjonell rett, Rettssosiologi, Rettsteori
Benedikte Moltumyr Høgberg Professor +47-22859450 +47-91548792 (mob) b.m.hogberg@jus.uio.no Statsforfatningsrett, Forvaltningsrett, Menneskerettigheter, Rettskildelære
Henriette N. Tøssebro Stipendiat +47-22859488 40532100 (mob) h.n.tossebro@jus.uio.no Forvaltningsrett; Strafferett; Metodelære
Johan Vorland Wibye Stipendiat +47-22859464 j.v.wibye@jus.uio.no Forvaltningsrett, Statsforfatningsrett, Europarett, Rettsfilosofi
Gunnhild Storbekkrønning Solli Stipendiat +47-22850235 g.s.solli@jus.uio.no Forvaltningsrett, Naturressurser, Tingsrett
Jon Christian F. Nordrum Universitetslektor +47 22859419 97089580 (mob) j.c.nordrum@jus.uio.no Lovgivningslære, legisprudens, rettssosiologi, forvaltningsrett, regelteknikk, regelforenkling, folkerett, Miljørett, Utdanningsrett
Anne Kjersti Befring Stipendiat +47-22859429 +4795827358 a.k.befring@jus.uio.no Helse- og biorett, Forvaltningsrett, Konstitusjonell rett, Rettshistorie og rettsfilosofi, Personvern.
Daniele Vittorio Genner Stipendiat +47-22850060 d.v.genner@jus.uio.no Forvaltningsrett, Rettsfilosofi