Aktuelle saker

Publisert 14. juni 2018 13:44

Nordisk institutt for kunnskap om kjønn har skrevet en komparativ artikkel om diskrimineringslovgivning i de nordiske landene, hvor professor Anne Hellum ble intervjuet. 

Publisert 23. apr. 2018 10:23

Daglig leder i Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), Frøydis Patursson, har skrevet en kronikk om arven etter jussprofessor Tove Stang Dahl.

Publisert 8. mars 2018 15:22

I anledning den internasjonale kvinnedagen skriver Bistandsaktuelt om det Norad-sponsede samarbeidet mellom Avdeling for kvinnerett (Institutt for offentlig rett) og Senter for kvinnerett (SEARCWL) på Universitetet i Zimbabwe

Ingunn Ikdahl
Publisert 5. jan. 2018 11:10

Professor Ingunn Ikdahl er intervjuet i Dag og Tid om seksuell trakassering, aktualisert av skandalen rundt Trond Giske.

Publisert 30. nov. 2017 10:21

Kvinnerettslig skriftserie har gitt ut to nye publikasjoner: "Skyggedom av enkepensjonsdommen" og "Hvilke begrensninger oppstiller diskrimineringsvernet for religiøse arbeidsgiveres adgang til å nekte å ansette kandidater som lever i samboerskap?".

Anne Hellum
Publisert 23. nov. 2017 10:54

Professor Anne Hellum er intervjuet i klassekampen i anledning kritikk av Norge fra FNs kvinnediskrimineringskomité.

 

Tone Linn Wærstad
Publisert 5. okt. 2017 14:14

Postdoktor Tone Linn Wærstad ble intervjuet i programmet Nyhetslunsj på NRK P2 om dumping av kvinner i Pakistan.

Nettverk for barnerettsforskning
Publisert 3. okt. 2017 11:35

Nettverket vil primært bestå av jurister fra nordiske universiteter, høgskoler og institutter som forsker på barns rettslige stilling.

Stortinget
Publisert 6. sep. 2017 13:39

Forskergruppen VERDI har laget en samleside med informasjon om Solberg-regjeringens forslag til lovendringer på diskriminerings- og likestillingsfeltet.

Publisert 20. mars 2017 13:22

Les RUZIVO Trust sin bokanmeldelse av Open Access boken "Water is life" redigert av Anne Hellum, Patricia Kameri-Mbote og Barbara van Koppen.

Publisert 13. mars 2017 11:42

Internasjonale menneskerettighetsorganer benytter i stor grad et voksenperspektiv når de behandler rettighetene til personer med interkjønn. – Det er på tide å se dette fra barnas perspektiv, sier forsker.

Publisert 31. jan. 2017 13:59

Også barn under 16 år har nå mulighet til å endre juridisk kjønn. Anniken Sørlie forsker på lovverkets innvirkning på hvordan barn og unge opplever egen identitet.

Pc
Publisert 17. jan. 2017 10:36

Har vi for mange eller for få rettigheter? Rettigheter kan være et uttrykk for politiske prioriteringer og verdivalg, mener forskere.

Publisert 24. juni 2016 13:08

Tidsskriftet Nordic Journal of Human Rights undersøker transpersoners rettigheter i Volume 33, Issue 4, 2015. 

Publisert 24. juni 2016 12:44

Kritiskjussblogg har publisert Anniken Sørlie sitt blogginnlegg Bred støtte til å gjøre det enklere å endre juridisk kjønn 28. januar 2016.

Publisert 24. juni 2016 12:38

Dagbladet publiserte kronikken Ulovlige krav til kjønnsendring skrevet av Anne Hellum og Anniken Sørlie i februar 2015.

Publisert 15. feb. 2016 13:30

Barn i Norge møter daglig på utfordringer når deres juridiske kjønn ikke stemmer overens med egen kjønnsidentitet. I Norge har ikke barna lov til å skifte kjønn før de er 18 år. Nå har det kommet et nytt lovforslag.

Publisert 4. feb. 2016 10:10

Det norske samfunnets syn på kjønn og kjønnsroller har endret seg mye siden verdens første person skiftet kjønn på 1930-tallet. Hvordan folk får lov til å skifte juridisk kjønn har imidlertid vært nærmest uendret.

Publisert 5. okt. 2015 12:34

Apollon (2/2015) har intervjuet Anniken Sørlie og Anne Hellum i artikkelen "Transpersoner blir diskriminert: - Krav om å endre kjønn bryter norsk lov"

Publisert 9. nov. 2011 14:49

På slutten av 80-tallet startet et samarbeid mellom Institutt for offentlig rett, UiO, og University of Zimbabwe, for å styrke kvinners rettigheter og øke deres bevissthet om rettssystemet i det sørlige Afrika. Anne Hellum, professor ved Avdeling for kvinnerett, Institutt for offentlig rett, har vært med fra starten og er den som har fulgt utviklingen nøye gjennom ca. 20 år.