Arrangementer

Tidligere

Tid og sted: 22. nov. 2017 18:30 - 24. nov. 2017 15:30, Professorboligen i Universitetets hage, Karl Johans gate 47

Seminaret holdes for inviterte forskere.

Nettverkets formål vil være å fremme barnerettsforskningen i de nordiske land, ikke minst gjennom komparative perspektiver. De nordiske barnerettighetsforskerne vil med et slikt nettverk ha en fast møteplass.

Naomi Schoenbaum
Tid og sted: 17. nov. 2017 12:00 - 13:00, Eckhoffs hjørne, DB

Professor Naomi Schoenbaum (George Washington University) gjester forskergruppen VERDI.

Mastermaraton
Tid og sted: 7. nov. 2017 12:15 - 13:30, Lødrups kjeller

Forskergruppen Velferd, rettigheter og diskriminering (VERDI) inviterer til "mastermaraton" hvor to studenter presenterer sine masteroppgaver.

Meera Nair
Tid og sted: 27. sep. 2017 12:00 - 13:00, Rettshistorisk samling

Researcher Meera Nair from the National Law University Delhi is visiting the Department of Public and International Law.

Påmelding.

Women and gender perspectives
Tid og sted: 4. sep. 2017 12:15 - 14:00, Lødrups kjeller

The seminar will discuss comparative South-North perspectives on the topic of the mainstreaming of women and gender perspectives, and the right to equality and non-discrimination in legal education.

Tid og sted: 6. juni 2017 15:00 - 20:00, Professorboligen, Universitetshagen, Karl Johans gate 47

The Tove Stang Dahl memorial lecture 2017 will be given by Professor Oddny Mjoll Arnardottir.

Stortinget
Tid og sted: 31. mai 2017 16:00 - 18:00, Gamle festsal, Domus Academica

Grupper fra sivilsamfunnet og Institutt for offentlig rett samarbeider om å arrangere et møte om forslaget til ny likestillings- og diskrimineringslov.

Tid og sted: 18. apr. 2017 12:00 - 13:15, Lødrups kjeller

Freya Semanda innleder med utgangspunkt i sin avhandling "Normbrydende forældre-barn relationer i retlig belysning".

Tid og sted: 17. jan. 2017 12:00 - 13:30, Juridisk bibliotek, Domus Bibliotheca

Velkommen til lansering av boken "Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier". Boken er redigert av Ingunn Ikdahl og Vibeke Blaker Strand. Arrangementet er åpent for alle.