Lærebok i miljøforvaltningsrett, 3. utgave

Av Hans Chr. Bugge

Denne boken er skrevet som lærebok i miljørett for masterstudiet i rettsvitenskap (juss) med et forvaltningsrettslig perspektiv.

Les mer og kjøp boken her.

Publisert 2. des. 2011 13:02