Publikasjoner

Publisert 17. aug. 2015 12:42

Lærebok i forfatningshistorie gir en grundig innføring i norsk forfatningshistorie fra 1814 og frem til i dag. En viktig ambisjon er å fremstille den norske forfatningsutviklingen i lys av internasjonale kontekster og tendenser.

Publisert 13. nov. 2013 11:31

 Av Kjersti Selberg

Rettshistoriske studier nr 25

ISBN 978-82-8063-095-112

Publisert 13. nov. 2013 11:31

Av Stine Gahre

Rettshistoriske studier nr 24

Publisert 13. nov. 2013 11:30

- Særlig om Johs. Andenæs' og G. Astrup Hoels bidrag i 1940-årene

Av Øyvind Østerhagen

Rettshistoriske studier nr 23

Publisert 31. mai 2013 15:16

Denne boken dreier seg om norsk rettstenknings historie etter 1800. Lenge ble norsk rettstenkning stort sett undersøkt som del av norsk politisk historie. Denne boken løfter frem en rekke av de spørsmål som faktisk har stått sentralt i norsk rettstenkning etter 1800.

Publisert 30. okt. 2012 11:33

Av Eugenia Blücher.

Rettshistoriske studier nr. 22

Publisert 15. okt. 2012 11:01

Heftet inneholder rettshistoriens viktigste årstall.

Publisert 15. jan. 2012 18:01
Publisert 14. jan. 2012 20:29
Publisert 29. sep. 2010 13:33

Religionsfrihet og grunnlovskonservatisme 1814-1956

Av Ulrik Sverdrup-Thygeson jr.

Rettshistoriske studier nr. 21

Publisert 29. sep. 2010 10:58

Kirsti Strøm Bull har vært redaktør for boka Natur rett og historie.

Publisert 26. jan. 2010 08:41

Tomtefeste i Norge fra middelalderen til ca. 1700

Av Olav A. Røssaak

Rettshistoriske studier nr. 20

Publisert 21. jan. 2009 15:59
Publisert 17. okt. 2008 10:24
Publisert 17. okt. 2008 10:22
Publisert 13. okt. 2008 10:52
Publisert 8. mai 2008 14:36
Publisert 12. mars 2008 14:57
Publisert 5. feb. 2008 12:15