Deltakere i Skatterett

Navn Telefon E-post Emneord
Frederik Zimmer Professor emeritus +47 22859433 frederik.zimmer@jus.uio.no Skatterett, Europarett
Arvid Aage Skaar Professor +47-22845560 a.a.skaar@jus.uio.no Skatterett
Ole Gjems-Onstad