Masteroppgaver i utdanningsrett

Avhandlinger skrevet ved institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

Stor oppgave

 
Vår 2011         Barns rett til et godt psykososialt miljø i grunnskolen av Simen Kristoffer Warp (Veileder: Kirsten Sandberg)
 
Høst 2009       Elevers rett til godt miljø på skolen – effektivisering av kapittel 9a i opplæringsloven av Bergitte Kjosvatn (Veiledere: Henning Jakhelln og Helga Aune)
 
Vår 2009         Høyt begavede barns rettigheter i grunnskolen av Lisa Overå (Veileder Kjersti Ericsson)
 
 
Høst 2007       Utdanningsrettigheter i EØS - Fri bevegelighet og rett til utdanningsstøtte for studenter  av Live Wilhelmsen Lindholm (Veileder Ola Mestad)
 
Vår 2007         Offentlige grunnskolers kompetanse til å regulere elevers atferd  av Kjersti Botnan Larsen (Veileder Henning Jakhelln)
 
Vår 2007         Unge jenters rett til seksualundervisning. Belyst gjennom case-studie fra Zambia. av Rannveig Sørskaar (Veileder Anne Hellum)
 
Vår 2006         Subsidier innenfor utdanningssektoren – Rettslige forpliktelser etter GATS av Lone Ramdahl Pettersen (Veileder Henning Jakhelln)
 
Vår 2005         Rektor som arbeidsgivers representant i skoleverket av Mikal Aunet Brøndmo (Veileder Henning Jakhelln)
 
Vår 2004         Informasjonsflyten mellom hjem og skole - Lærernes informasjonsplikt og  informasjonsrett til foreldre om elevopplysninger og vise versa av Heidi Quamme Kittilsen (Veiledere Henning Jakhelln og Kirsten Sandberg)
 
  
Vår 2003         Erstatningsansvar ved mobbing i den offentlige grunnskolen. Med hovedvekt på kommunens erstatningsansvar  av Siri Koller Tufte (Veileder Henning Jakhelln)
 
Vår 2001         Retten til hjemmeundervisning. Menneskerettighetskonvensjoner og norsk rett av Øistein Aamodt (Veileder Henning Jakhelln)
 
Vår 1999         Barns rett til godt inneklima i barnehager og skoler av Johan Sverre Rivertz (Veileder Henning Jakhelln)
 
Høst 1991       Elever i offentlige videregående skoler betaler ikke skolepenger av John Christian Elden
 
 
 
Liten oppgave
 
Vår 2010        Tilpasset opplæring - Rettslige refleksjoner rundt innholdet i og rekkevidden av begrepet "tilpasset opplæring" i opplæringsloven. Av Christina Elisabeth Østby (Veileder Trond-Erik Welstad) 
 
Vår 2009        Religiøse skoler og diskrimineringsvern av Liv-Sara Birkeland
 
Vår 2008         Tilsyn med alternative opplæringssteder av Alexander Hexeberg Dahl (Veileder Hjalmar Olseth)            
 
 
 
 
 
 
 
Vår 2004         Ufaglærtes rettigheter i skolen. Midlertidige ansettelser – i strid med arbeidsmiljølovens § 58 A? av Rita Parnas (Veileder Henning Jakhelln)
           
 Vår 2003        Effektiv spesialundervisning. Om effektuering av retten til spesialundervisning av Ellen Kathrine Ystgaard Tjemsland (Veileder Henning Jakhelln)
Publisert 24. sep. 2009 11:41 - Sist endret 4. des. 2011 18:36