Internasjonale domstoler (avsluttet)

Prosjektet skal analysere hvordan internasjonale domstoler og domstolslignende institusjoner (fellesbetegnelse: tribunaler) gjennom sin praksis bidrar til nye former for samspill mellom nasjonale og internasjonale institusjoner. 

FNs generalforsamling. Fotograf: Yerpo

Mål

Hovedmålet for prosjektet er å analysere hvordan internasjonale domstoler og domstolslignende institusjoner (fellesbetegnelse: tribunaler) gjennom sin praksis bidrar til nye former for samspill mellom nasjonale og internasjonale institusjoner. 

Det tas utgangspunkt i en antagelse om at internasjonale domstoler spiller en stadig viktigere rolle i behandlingen av interessekonflikter som går på tvers av landegrensene - en utvikling som ofte kalles 'legalisering'. Prosjektets arbeidsspråk er engelsk. Full engelsk tittel er "International tribunals: legalization and constitutionalization – implications for national constitutional structures".Prosjektet fokuserer primært på fire typer tribunaler:

  • menneskerettighetstribunaler 
  • internasjonale strafferettstribunaler
  • internasjonale handelstribunaler (bl.a. WTO-domstolen)
  • tribunaler etablert for å ivareta rettighetene til utenlandske investorer 

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (JUSISP).

Samarbeid

Prosjektet har et omfattende internasjonalt nettverk. Særlig viktig er samarbeidet med det EU-finansierte prosjektet International Law in Domestic Courts, som ledes fra Amsterdam Centre for International Law.  

Verktøy

Traktatdatabasen

 

 

Publisert 18. okt. 2009 22:54 - Sist endret 4. juli 2017 12:56

Kontakt

Prosjektleder

Professor Geir Ulfstein

Adminstrativ kontaktperson

Øyvind Henden

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere