Aktuelt

Anneken Sørlie
Publisert 4. okt. 2017 14:33

Stipendiat Anniken Sørlie har nylig publisert et kapittel i boken Queering International Law og en artikkel i Critical Social Policy.

Publisert 19. juli 2017 13:53

Andrea Gustafsson Grønningsæter har publisert en kronikk i Dagbladet om norske myndigheters vurdering av homofile asylsøkere, og masteroppgaven hennes ble referert til i Stortingets spørretime.

Publisert 22. juni 2017 14:22

Andrea Gustafsson som har skrevet masteroppgave innen forskningsprosjektet Kjønnsidentitet og seksuell orientering i internasjonal og nasjonal rett stiller spørsmålet 'hva er egentlig kjønn' i denne filmen.

Publisert 22. juni 2017 09:37

Hva har skjedd etter at Norge fikk et diskrimineringsvern for seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i 2014? På hvilke områder skjer diskriminering, og hvem opplever diskriminering? Ombudet oppsummerer hva som har skjedd etter tre år med loven. Professor Anne Hellum deltar i diskusjonen tirsdag 27. juni under Oslo Pride.

Publisert 12. mai 2017 14:12

Norske utlendingsmyndigheter jakter på skam, tabu og stigma når de skal vurdere asylsøkeres seksuelle orientering. Denne praksisen er problematisk og kan være i strid med menneskerettighetene, sier jurist.

Publisert 28. apr. 2017 10:42

Forskerne Andrea Gustafsson, Anne Hellum og Anniken Sørlie har publisert en kronikk i Dagbladet om endring av juridisk kjønn.

Publisert 13. mars 2017 11:42

Internasjonale menneskerettighetsorganer benytter i stor grad et voksenperspektiv når de behandler rettighetene til personer med interkjønn. – Det er på tide å se dette fra barnas perspektiv, sier forsker.

Publisert 31. jan. 2017 13:59

Også barn under 16 år har nå mulighet til å endre juridisk kjønn. Anniken Sørlie forsker på lovverkets innvirkning på hvordan barn og unge opplever egen identitet.

Publisert 24. juni 2016 13:08

Tidsskriftet Nordic Journal of Human Rights undersøker transpersoners rettigheter i Volume 33, Issue 4, 2015. 

Publisert 24. juni 2016 12:44

Kritiskjussblogg har publisert Anniken Sørlie sitt blogginnlegg Bred støtte til å gjøre det enklere å endre juridisk kjønn 28. januar 2016.

Publisert 24. juni 2016 12:38

Dagbladet publiserte kronikken Ulovlige krav til kjønnsendring skrevet av Anne Hellum og Anniken Sørlie i februar 2015.

Publisert 15. feb. 2016 13:30

Barn i Norge møter daglig på utfordringer når deres juridiske kjønn ikke stemmer overens med egen kjønnsidentitet. I Norge har ikke barna lov til å skifte kjønn før de er 18 år. Nå har det kommet et nytt lovforslag.

Publisert 4. feb. 2016 10:10

Det norske samfunnets syn på kjønn og kjønnsroller har endret seg mye siden verdens første person skiftet kjønn på 1930-tallet. Hvordan folk får lov til å skifte juridisk kjønn har imidlertid vært nærmest uendret.

Publisert 5. okt. 2015 12:34

Apollon (2/2015) har intervjuet Anniken Sørlie og Anne Hellum i artikkelen "Transpersoner blir diskriminert: - Krav om å endre kjønn bryter norsk lov"