Aktuelt

Publisert 18. apr. 2018 13:12

Anniken Sørlie har fått godkjent sin doktoravhandling, "The Right to Gender Identity: A grounded life cycle perspective".

Publisert 31. jan. 2018 15:10

Stipendiat Anniken Sørlie har blitt intervjuet i Budstikka om innføring av et juridisk alternativ til kategoriene "mann" og "kvinne". Hun mener at man på sikt burde oppheve bruk av juridisk kjønn.

Anneken Sørlie
Publisert 4. okt. 2017 14:33

Stipendiat Anniken Sørlie har nylig publisert et kapittel i boken Queering International Law og en artikkel i Critical Social Policy.

Publisert 19. juli 2017 13:53

Andrea Gustafsson Grønningsæter har publisert en kronikk i Dagbladet om norske myndigheters vurdering av homofile asylsøkere, og masteroppgaven hennes ble referert til i Stortingets spørretime.

Publisert 22. juni 2017 14:22

Andrea Gustafsson som har skrevet masteroppgave innen forskningsprosjektet Kjønnsidentitet og seksuell orientering i internasjonal og nasjonal rett stiller spørsmålet 'hva er egentlig kjønn' i denne filmen.

Publisert 22. juni 2017 09:37

Hva har skjedd etter at Norge fikk et diskrimineringsvern for seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i 2014? På hvilke områder skjer diskriminering, og hvem opplever diskriminering? Ombudet oppsummerer hva som har skjedd etter tre år med loven. Professor Anne Hellum deltar i diskusjonen tirsdag 27. juni under Oslo Pride.

Publisert 12. mai 2017 14:12

Norske utlendingsmyndigheter jakter på skam, tabu og stigma når de skal vurdere asylsøkeres seksuelle orientering. Denne praksisen er problematisk og kan være i strid med menneskerettighetene, sier jurist.

Publisert 28. apr. 2017 10:42

Forskerne Andrea Gustafsson, Anne Hellum og Anniken Sørlie har publisert en kronikk i Dagbladet om endring av juridisk kjønn.

Publisert 13. mars 2017 11:42

Internasjonale menneskerettighetsorganer benytter i stor grad et voksenperspektiv når de behandler rettighetene til personer med interkjønn. – Det er på tide å se dette fra barnas perspektiv, sier forsker.

Publisert 31. jan. 2017 13:59

Også barn under 16 år har nå mulighet til å endre juridisk kjønn. Anniken Sørlie forsker på lovverkets innvirkning på hvordan barn og unge opplever egen identitet.

Publisert 24. juni 2016 13:08

Tidsskriftet Nordic Journal of Human Rights undersøker transpersoners rettigheter i Volume 33, Issue 4, 2015. 

Publisert 24. juni 2016 12:44

Kritiskjussblogg har publisert Anniken Sørlie sitt blogginnlegg Bred støtte til å gjøre det enklere å endre juridisk kjønn 28. januar 2016.

Publisert 24. juni 2016 12:38

Dagbladet publiserte kronikken Ulovlige krav til kjønnsendring skrevet av Anne Hellum og Anniken Sørlie i februar 2015.

Publisert 15. feb. 2016 13:30

Barn i Norge møter daglig på utfordringer når deres juridiske kjønn ikke stemmer overens med egen kjønnsidentitet. I Norge har ikke barna lov til å skifte kjønn før de er 18 år. Nå har det kommet et nytt lovforslag.

Publisert 4. feb. 2016 10:10

Det norske samfunnets syn på kjønn og kjønnsroller har endret seg mye siden verdens første person skiftet kjønn på 1930-tallet. Hvordan folk får lov til å skifte juridisk kjønn har imidlertid vært nærmest uendret.

Publisert 5. okt. 2015 12:34

Apollon (2/2015) har intervjuet Anniken Sørlie og Anne Hellum i artikkelen "Transpersoner blir diskriminert: - Krav om å endre kjønn bryter norsk lov"