Publikasjoner

Publisert 7. aug. 2017 10:55

Lars Arnesen har publisert artikkelen "Bør retten anerkjenne mer enn to kjønn? –Retten til egen kjønnsidentitet og diskrimineringsvern på bakgrunn av lov om endring av juridisk kjønn" i Kritisk juss 02/2017.

Publisert 17. mars 2017 14:29

Anne Hellum har publisert artikkelen "Vern mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Noen utviklingslinjer i internasjonal og norsk rett"

Publisert 17. mars 2017 14:24

Anniken Sørlie publiserte artikkelen "Rettighetssubjekter i endring: Den fødende mannen"

Publisert 24. juni 2016 12:57

Anniken Sørlie publiserte artikkelen Tvungen identitet - en vurdering av norsk forvaltningspraksis' krav om irreversibel sterilisering ved endring av juridisk kjønn i Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 04/2014.