Should States Ratify Human Rights Conventions? (avsluttet)

Dette tverrfaglige forskningsprosjektet skal dekke tre sentrale spørsmål innen menneskerettighetskonvensjoner: staters motivasjon når de ratifiserer konvensjoner, effektene av disse konvensjonene for stater, og i lys av disse funnene, om slike konvensjoner er normativt legitime.

Les mer om prosjektet på prosjektsidene.

Publisert 16. feb. 2010 15:02 - Sist endret 24. feb. 2012 11:13