Aktuelle saker

Publisert 21. mai 2013 13:21

VED FALSENS GRAV 17. MAI 2013

Publisert 1. mars 2013 16:52
Publisert 1. mars 2013 16:31

27. - 28. mai blir det holdt et kaperrettsseminar: KAPERFART OG FOLKERETT 1776-1815. 

Publisert 17. sep. 2012 10:48

"The transformation of international law and Norwegian sovereignty in 1814"-prosjektet vil holde tre internasjonale seminarer i løpet av 2012 - 2013.

Publisert 29. aug. 2012 17:10

I forbindelse med prosjektet "The transformation of international law and Norwegian sovereignty in 1814" blir det holdt seminarer med temaer fra folkeretts- og statsrettshistorie.  

Publisert 14. juni 2012 09:30

Institutt for offentlig rett lyser ut 1-2 studentstipender innen folkerett og folkerettshistorie. Stipendet er tilknyttet prosjektet "The transformation of international law and Norwegian sovereignty in 1814".