Bøker - Side 2

Publisert 29. sep. 2010 10:58

Kirsti Strøm Bull har vært redaktør for boka Natur rett og historie.

Publisert 14. sep. 2010 11:09

Lars-Jonas Nygards doktorgradsavhandling er utgitt i bokform på Unipub forlag.

Publisert 19. juli 2010 11:48

Skattlegging av næringsdrivende, selskaper og eiere.

Av Frederik Zimmer (red.), i samarbeid med advokatfirmaet Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen (BA-HR).

Publisert 18. juni 2010 10:36

-en introduksjon til rett og rettstenkning

Av Erik Boe

Grunnleggende juridisk metode er en enkel bok i rettstenkning og juridisk metode.

Publisert 5. mars 2010 11:08

Jo Hov har skrevet to lærebøker i juss - Innføring i prosess I-II.

 

Publisert 22. feb. 2010 12:03

Since 2005 the carbon market has grown to nearly $100 billion per annum. This new book examines all the main legal issues which are raised by this explosion of what is now called carbon finance.

Publisert 17. feb. 2010 11:12

Academics and researchers from the Nordic countries (Sweden, Iceland, Norway, Finland) have made a particularly strong contribution internationally to the rapidly developing disciplines of forensic and legal psychology.

Publisert 15. feb. 2010 08:33

Av Anne Hellum og Beatrice Halsaa

Rettferdighet er grunnleggende i den norske velferdsstaten og for all menneskelig sameksistens. Men hva er, og hva betyr rettferdighet i en tid preget av flerkulturalitet, transnasjonalisme og globalisering?

Publisert 30. nov. 2009 10:11

Bok av Fredrik Zimmer (Oslo: Universitetsforlaget, 2009)

Publisert 5. okt. 2009 15:29

Denne boken er skrevet som lærebok i miljørett for masterstudiet i rettsvitenskap (juss) med et forvaltningsrettslig perspektiv. Den skal gi forståelse av de grunnleggende rettsspørsmålene i miljøvernarbeidet og kunnskap om internasjonal miljørett, viktige prinsipper og de særlige krav til saksbehandlingen i miljøsaker. I egne kapitler behandles hovedtrekkene i plan- og bygningsloven, områdevern etter naturmangfoldloven og kontroll med forurensning på grunnlag av forurensningsloven.

Publisert 1. sep. 2009 10:25

Pasientrettighetsloven med kommentarer gir en oversiktlig presentasjon av lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter. 

Publisert 1. sep. 2009 10:22

Lovsamling for helse- og sosialsektoren dekker det velferdsrettslige feltet slik dette vanligvis avgrenses og inkluderer blant annet helserett, sosial vernerett og trygderett. 

Publisert 7. aug. 2009 10:47
Publisert 20. mars 2009 12:46
Publisert 20. mars 2009 08:35
Publisert 24. feb. 2009 12:42

Sustainable development has become a central objective in national and international policy of development and the environment. Increasingly it also marks international and national law. In this book scholars in environmental law treat legal theories on sustainable development and how it may be operationalized, and topics related to its development in international law, European law, international trade and investment law, and within the climate regime.

Publisert 24. feb. 2009 12:34

Resolving Conflicts between Climate Measures and WTO Law

 This volume provides a framework for the doctrinal foundation of sustainable development as a principle of integration in international law.

 

Publisert 23. feb. 2009 16:11
Publisert 23. feb. 2009 16:08
Publisert 23. feb. 2009 16:03
Publisert 18. feb. 2009 11:15
Publisert 18. feb. 2009 09:17
Publisert 17. feb. 2009 14:24

Boken gir en innføring i diskriminerings- og likestillingsrett, som er en ny personrettet disiplin. Enkeltindividenes rett til ikke-diskriminering og likebehandling uavhengig av kjønn, rase, etnisitet, alder eller funksjonsevne er hovedtema.

Publisert 16. feb. 2009 15:20
Publisert 3. feb. 2009 10:46
Publisert 12. mars 2008 14:57