Utdanning av kvinnerettslig ekspertise i Afrika

På slutten av 80-tallet startet et samarbeid mellom Institutt for offentlig rett, UiO, og University of Zimbabwe, for å styrke kvinners rettigheter og øke deres bevissthet om rettssystemet i det sørlige Afrika. Anne Hellum, professor ved Avdeling for kvinnerett, Institutt for offentlig rett, har vært med fra starten og er den som har fulgt utviklingen nøye gjennom ca. 20 år.    

Samarbeidet startet med diplomstudiet  ”Women’s law” ved UiO, og  har senere vokst til å bli et 18-måneders masterprogram; ”Master in Women and Law” og et eget PhD program.Her deltar studenter fra det sørlige og østlige Afrika, bla. Malawi, Uganda, Kenya, Zambia, Mosambik, Tanzania, i tillegg til Zimbabwe. Samarbeidet har også resultert i et eget senter; the Southern and Eastern African Regional Centre for Women’s Law (SEARCWL).

Les mer om boka under forskningsområdet Kvinnerett.

Publisert 18. okt. 2011 11:27