Siste publikasjoner fra Cristin

Oversikt over Institutt for offentlig rett sine siste 100 registrerte publikasjoner i Cristin.

 • Sand, Inger Johanne (2018). Varieties of authority in international law – state-consent, international organisations, courts, experts and citizens, In Patrick Capps & Henrik Palmer Olsen (ed.),  Legal authority beyond the state.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107190269.  6.  s 161 - 187
 • Langford, Malcolm; Behn, Daniel Friedrich & Fauchald, Ole Kristian (2018). Backlash and State Strategies in International Investment Law, In Tanja Aalberts & Thomas Gammeltoft-Hansen (ed.),  The Changing Practices of International Law.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-108-42597-1.  4.
 • Langford, Malcolm & Behn, Daniel Friedrich (2017). Managing Backlash: The Evolving Investment Treaty Arbitrator?. European journal of international law.  ISSN 0938-5428.
 • Sand, Inger Johanne (2017). Kan retten bidra til å ivareta samfunnet - mellom liberale rettigheter, internasjonale markeder og statlige konstitusjoner?, I: Mette Hartlev; Stine Jørgensen; Helga Aune & Anne Hellum (red.),  Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling.  Karnov Group.  ISBN 978-87-619-3854-1.  kapitel.  s 239 - 249
 • Hjort, Maria Astrup (2017). Behov for reformering av tvistelovens bevissikringsregler. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift.  ISSN 0024-6980.  56(3), s 131- 158 . doi: 10.18261/issn.1504-3061-2017-03-02
 • Hjort, Maria Astrup (2017). Sorteringsprosessen i bevissikringssaker og ved beslag inneholdende taushetsbelagt informasjon. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift.  ISSN 0024-6980.  56(3), s 178- 192 . doi: 10.18261/issn.1504-3061-2017-03-04
 • Behn, Daniel Friedrich; Letourneau-Tremblay, Laura & Fauchald, Ole Kristian (2017). Promoting Renewable Energy in the EU: Shifting Trends in Member State Policy Space. European Business Law Review.  ISSN 0959-6941.  28(2), s 217- 243
 • Smith, Eivind (2017). Migrations internationales et justice constitutionnelle, I: Xavier Philippe (red.),  Annuaire international de justice constitutionnelle.  Economica.  ISBN 978-2-7178-6973-6.  Kapittel.  s 441 - 450
 • Huang, Xiaoqing (2017). Automatic Exchange of Information and BRICS: Why and How Does it Affect Emerging Economies?. Asia Pacific Tax Bulletin.  ISSN 1385-3082.  23(4)
 • Ikdahl, Ingunn & Strand, Vibeke Blaker (2017). Blikket fra oven. Om rettsvitenskapen som observatør og tegner, I: Mette Hartlev; Stine Jørgensen; Helga Aune & Anne Hellum (red.),  Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling.  Karnov Group.  ISBN 978-87-619-3854-1.  Kapittel.  s 250 - 260
 • Arnesen, Lars (2017). Bør retten anerkjenne mer enn to kjønn? - Retten til egen kjønnsidentitet og diskrimineringsvern på bakgrunn av lov om endring av juridisk kjønn. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  (2), s 84- 112
 • Syse, Aslak (2017). Diskrimineringsvernets normative styrke - Et norsk eksempel til advarsel, I: Mette Hartlev; Stine Jørgensen; Helga Aune & Anne Hellum (red.),  Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling.  Karnov Group.  ISBN 978-87-619-3854-1.  Kapittel.  s 139 - 153
 • Langford, Malcolm (2017). Privatisation and the Right to Water, In Malcolm Langford & Anna Russell (ed.),  The Human Right to Water: Theory, Practice and Prospects.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107010703.  13.  s 461 - 500
 • Boucht, Per Johan Petersson (2017). Finsk polis och s.k. riktade dödsskott. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland.  ISSN 0040-6953.
 • Behn, Daniel Friedrich; Berge, Tarald Laudal & Langford, Malcolm (2017). Poor States or Poor Governance? Testing Claims of Bias in Investment Treaty Arbitration'. Northwestern Journal of International Law and Business.  ISSN 0196-3228.
 • Langford, Malcolm; Behn, Daniel Friedrich & Lie, Runar (2017). The Revolving Door in In International Investment Arbitration. Journal of international economic law (Oxford).  ISSN 1369-3034.  20(2), s 301- 331 . doi: 10.1093/jiel/jgx018
 • Syse, Aslak (2017). Årsartikkel om lovendringer, stønader mv. Det fjerde blå statsbudsjettet.. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  s 7- 41
 • Syse, Aslak (2017). Barns med- og selvbestemmelsesrett – etter ulike lover. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  s 99- 105
 • Hellum, Anne & Strand, Vibeke Blaker (2017). Solberg-regjeringens forslag til reformer på diskrimineringsfeltet: Uniformering, individualisering, privatisering og avrettsliggjøring. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  43(1), s 4- 34 . doi: 10.18261/issn.2387-4546-2017-01-02
 • Strand, Vibeke Blaker (2017). Menneskerettigheter som rammeverk i det nye mangfoldssamfunnet, I: Andreas Føllesdal; Morten Ruud & Geir Ulfstein (red.),  Menneskerettighetene og Norge.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02212-3.  Kapittel 12.  s 276 - 297
 • Smith, Eivind (2017). Er Høyesterett en konstitusjonsdomstol?. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  52(2), s 98- 121
 • Magnussen, Svein; Eilertsen, Dag-Erik; Stridbeck, Ulf; Teigen, Karl Halvor & Wessel, Ellen Margrethe (2017). Misforstått kritikk. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  130, s 109- 111
 • Smith, Eivind (2017). Dommerrekruttering og domstolenes uavhengighet. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  34(1), s 20- 35
 • Langford, Malcolm (2017). Same-Sex Marriage in Polarised Times: Revisiting Joslin v New Zealand, In Eva Brems & Ellen Desmet (ed.),  Integrated Human Rights in Practice: Rewriting Human Rights Decisions.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978 1 78643 379 4.  10.
 • Langford, Malcolm (2017). Interdisciplinarity and Human Rights, In Bård A. Andreassen; Hans-Otto Sano & Siobhán McInerney-Lankford (ed.),  Research Methods in Human Rights : a Handbook.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781785367793.  8.
 • Behn, Daniel Friedrich & Langford, Malcolm (2017). Trumping the Environment: Empirical Perspectives on Investment Treaty Arbitration. Journal of World Investment and Trade.  ISSN 1660-7112.  s 8- 55
 • Langford, Malcolm (2017). The Norwegian welfare state and social rights, In Toomas Kotkas & Kenneth Veitch (ed.),  Social Rights in the Welfare State: Origins and Transformations.  Routledge.  ISBN 9781138693944.  2.  s 35 - 57
 • Voigt, Christina (2017). Institutional arrangements and final clauses, In  Paris Climate Agreement - A commentary.  Oxford University Press.  ISBN 9780198789338.  Institutional arrangements and final clauses.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2017). Extended Confiscation: Criminal Assets or Criminal Owners?, In Katalin Ligeti & Michele Simonato (ed.),  Chasing Criminal Money. Challenges and Perspectives On Asset Recovery in the EU.  Hart Publishing Ltd.  ISBN 9781509912070.  Chapter 5.
 • Ugelvik, Synnøve (2017). Law Enforcement Without a State. Scandinavian Studies in Law.  ISSN 0085-5944.  s 229- 244
 • Langford, Malcolm & Kahanovitz, Steven (2017). South Africa: Rethinking Enforcement Narratives, In Malcolm Langford; Cesar Rodriguez-Garavito & Julieta Rossi (ed.),  Social Rights Judgments and the Politics of Compliance: Making it Stick.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-16021-7.  10.  s 317 - 352
 • Langford, Malcolm; Rodriguez-Garavito, Cesar & Rossi, Julieta (2017). Introduction: From Jurisprudence to Compliance, In Malcolm Langford; Cesar Rodriguez-Garavito & Julieta Rossi (ed.),  Social Rights Judgments and the Politics of Compliance: Making it Stick.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-16021-7.  1.  s 3 - 42

Se alle arbeider i Cristin

 • Langford, Malcolm & Russell, Anna (ed.) (2017). The human right to water. Cambridge University Press.  ISBN 9781107010703.  713 s.
 • Sand, Inger Johanne (2017). Rett, samfunn og legitimitet. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02744-9.  190 s.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2017). Polisiär våldsanvändning. En straff- och offentligrättslig undersökning. Iustus förlag.  ISBN 978-91-7737-0130.  512 s.
 • Smith, Eivind (2017). Konstitusjonelt demokrati. Statsforfatningsretten i prinsipielt og komparativt lys. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2274-2.  429 s.
 • Hartlev, Mette; Jørgensen, Stine; Aune, Helga & Hellum, Anne (red.) (2017). Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling. Karnov Group.  ISBN 978-87-619-3854-1.  415 s.
 • Syse, Aslak & Kjelland, Morten (red.) (2017). Velferdsrett II. Barneverns- og sosialrett. 5. utgave. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205497443.  536 s.
 • Syse, Aslak & Kjelland, Morten (2017). Velferdsrett I. Grunnleggende rettigheter. rettssikkerhet og tvang. 6. utgave. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205497429.  597 s.
 • Høgberg, Alf Petter & Eskeland, Ståle (2017). Strafferett. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202534530.  616 s.
 • Hellum, Anne (ed.) (2017). Human Rights, Sexual Orientation, and Gender Identity. Routledge.  ISBN 978-1138698505.  132 s.
 • Hayashi, Nobuo & Bailliet, Cecilia Marcela (ed.) (2017). The Legitimacy of International Criminal Tribunals. Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-14617-4.  502 s.
 • Bulmer, Jane; Higham, Andrew; Klein, Daniel; Carazzo, Pia & Voigt, Christina (2017). Paris Climate Agreement - A commentary. Oxford University Press.  ISBN 9780198789338.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2017). The Limits of Asset Confiscation. On the Legitimacy of Extended Appropriation of Criminal Proceeds. Hart Publishing Ltd.  ISBN 9781509907076.  251 s.
 • Langford, Malcolm; Rodriguez-Garavito, Cesar & Rossi, Julieta (ed.) (2017). Social Rights Judgments and the Politics of Compliance: Making it Stick. Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-16021-7.  350 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Strand, Vibeke Blaker (2018). Plikt til å utføre arbeid og religionsfrihet.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2017). The Normative Evolution of the International Law of Peace: From Peaceful Coexistence to the Right to Peace.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2017). The Declaration on the Right to Peace; Understanding changes in human rights evolution in the post-Western age.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2017, 21. oktober). Intervju i medieoppslag om politilovbrudd.  Vasabladet, Finland.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen & Holth, Fredrik (2017, 05. oktober). Byggesaksbehandling skjer i strid med Stortingets vilje (kronikk).  Dagens Næringsliv.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2017, 02. oktober). Hyttebråket på Tjøme: Burde vært stoppet tidligere.  Dagens Næringsliv.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2017, 30. september). Ulovlig byggesaksbehandling i Tjøme kommune.  Dagens Næringsliv.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2017, 29. september). Om lovgivningens bruk av arkaiske stillingstitler. [TV].  NRK dagsnytt 18.
 • Rui, Jon Petter & Stridbeck, Ulf (2017). NOU 2016:24 - under debatt. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2017). Trenger vi et kontroll- og overprøvingsorgan i miljøforvaltningen?.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2017, 26. september). Få "mannen" ut av den offentlige forvaltning.  VG.
 • Ugelvik, Synnøve (2017, 26. september). Her beordrer politiet nazistene til å stoppe - men blir skjøvet vekk.  Fædrelandsvennen.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2017, 21. september). Om elektroshockvåpen. [Radio].  NRK Morgennytt.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2017). The Alienation of Adjudication and the Weakening of Procedural Rule of Law within the Context of Asylum in Europe.
 • Strand, Vibeke Blaker (2017). Kunsten å bryte ned likestillingsapparatet midt i en valgkamp. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2017). Hvem bestemmer hva i norsk forvaltning?.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2017, 04. august). Finlandssvensk humor slår fel i Norge. [Internett].  Österbottens Tidning.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2017). Betydningen av internasjonale rettskilder i norsk statsforfatningsrett, I: Andreas Føllesdal; Morten Ruud & Geir Ulfstein (red.),  Menneskerettighetene og Norge.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02212-3.  Kapittel 8.  s 215 - 228
 • Boucht, Per Johan Petersson (2017, 04. august). Den finlandssvenska humorn går inte riktigt hem i Norge. [Internett].  www.vasabladet.fi; www.hbl.fi.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2017, 20. juli). Hög tröskel för polisen att ta till maktmedel. [Internett].  Svenska Yle, Finland.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2017, 21. juli). Professor Johan Boucht om polisiär våldsanvändning. [Radio].  Radio Vega, Vega eftermiddag.
 • Syse, Aslak & Befring, Anne Kjersti (2017). Pasientjournalen er ikke et "offentlig dokument". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Syse, Aslak & Befring, Anne Kjersti (2017). Staten har ansvaret for å beskytte pasientopplysninger. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Syse, Aslak & Horn, Morten Andreas (2017). Når er en donor død. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Dugard, Jackie; Langford, Malcolm & Anderson, Edward (2017). Determining progress on access to water and sanitation: The case of South Africa, In Malcolm Langford & Anna Russell (ed.),  The Human Right to Water: Theory, Practice and Prospects.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107010703.  7.  s 225 - 275
 • Langford, Malcolm & Russell, Anna (2017). Introduction: The right to water in context, In Malcolm Langford & Anna Russell (ed.),  The Human Right to Water: Theory, Practice and Prospects.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107010703.  1.  s 1 - 54
 • Langford, Malcolm; Bartram, Jamie & Roaf, Virginia (2017). The Human Right to Sanitation, In Malcolm Langford & Anna Russell (ed.),  The Human Right to Water: Theory, Practice and Prospects.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107010703.  10.  s 345 - 395
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2017). Strategic Prudence by the Inter-American Court of Human Rights.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2017). Power Dynamics, the Exclusion of Women on the International Judiciary and the Dilemmas of Pluralist Feminist Theory.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2017). (A) Nordic Criminal Model(s)?.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2017). Contemporary Challenges within Refugee Law and Human Rights Law.
 • Ugelvik, Synnøve (2017, 30. mai). Å frata pass som straff. [Radio].  P2 Studio 2.
 • Hellum, Anne & Strand, Vibeke Blaker (2017). Felles lov raserer vernet. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 30- 31
 • Langford, Malcolm & Ulfstein, Geir (2017). USAs angrep mot Syria var ulovlig. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Langford, Malcolm (2017). Trumps innreiseforbud kan ha en sjanse i Høyesterett. TV2.no.
 • Langford, Malcolm (2017). Oslo kommune bør opprette flere sengeplasser for tilreisende bostedsløse. Vårt Oslo.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2017). Protection Dilemmas Arising from the Application of Internal Flight Alternative to Adolescents.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2017). Rejection of Advisory Opinions: Strategic Prudence by the Inter-American Court of Human Rights.
 • Stridbeck, Ulf (2017). The Judge Cervin case from Sweden 1941-42.
 • Syse, Aslak (2017). Kognitiv funksjonssvikt - samtykke, vergemål og tvang, I: Aslak Syse & Morten Kjelland (red.),  Velferdsrett II. Barneverns- og sosialrett. 5. utgave.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205497443.  Kapittel 7.  s 287 - 336
 • Syse, Aslak (2017). Klage over tildelingsvedtak, I: Aslak Syse & Morten Kjelland (red.),  Velferdsrett II. Barneverns- og sosialrett. 5. utgave.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205497443.  Kapittel 3.  s 111 - 154
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2017). Challenges regarding Protection of Human Rights of Refugees.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2017). Protection of Refugees, Returnees, and Internally Displaced Persons against Racism and Discriminatory Practices.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2017). Peace is the fundamental value that international law exists to serve.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2017). Counter-terrorism, Human Rights, and Refugee Law.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2017). Forsett, forsøk og medvirkning - noen nordiske betraktelser.
 • Skjørten, Kristin (2017). Mellom beskyttelse og selvbestemmelse.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2017). Feminist International Law.
 • Strand, Vibeke Blaker (2017). Blind for forskjellsbehandling. Vårt land.  ISSN 0805-5424.  s 20- 21
 • Torsvoll, Eirik (2017, 05. januar). Holder freden i Øst-Asia under Trump?. [Radio].  NRK P2 Ekko.
 • Hellum, Anne (2017). Human Rights, Sexual Orientation, and Gender Identity, In Anne Hellum (ed.),  Human Rights, Sexual Orientation, and Gender Identity.  Routledge.  ISBN 978-1138698505.  Chapter 1: Editorial.  s 1 - 3
 • Langford, Malcolm; Fisher, Aled Dilwyn; Johan, Karlsson Schaffer & Frida, Pareus (2017). The View from Elsewhere: Scandinavian Penal Practices and International Critique, In Peter Scharff Smith & Thomas Ugelvik (ed.),  Scandinavian Penal History, Culture and Prison Practice: Embraced By the Welfare State?.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-58528-8.  25.  s 451 - 479
 • Ugelvik, Synnøve (2017, 17. januar). Anken i Breiviksaken. [TV].  TV2 Nyhetskanalen.
 • Ugelvik, Synnøve (2017, 10. januar). Breiviks ankerettssak er i gang. [TV].  God morgen Norge TV2.
 • Ugelvik, Synnøve (2017, 08. januar). Jensen må kjempe for troverdigheten.  Dagsavisen.no.

Se alle arbeider i Cristin