2016

Publisert 23. nov. 2016 10:40

I det tverrfaglige forskningsprosjektet "Nordic Branding" skal fagpersoner fra hele Norden undersøke hvordan idéen om den nordiske samfunnsmodellen ble skapt, og deretter brukt i politikk, juss og i praksis.

Publisert 25. aug. 2016 11:45

Blazej Kuzniacki er tildelt pris for sin forskning av The International Fiscal Association (IFA)

Publisert 20. mai 2016 14:22

PluriCourts deltar i ordningen med akademisk praksis ved UiO som del av et samarbeid mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo, og Tabassom Fanaian som nylig begynte å arbeide hos PluriCourts er den første flyktningen som har fått plass på akademisk praksis ved UiO.

Publisert 22. apr. 2016 10:56

Professor Morten Kjelland mottok JSUs undervisningspris torsdag 21. april.

Publisert 15. mars 2016 09:43

Lunds universitet har utnevnt professor Kirsten Sandberg fra IOR og professor Catherine Barnanard fra Cambridge til æresdoktorer for Juridiske fakulteten for 2016.

Publisert 28. jan. 2016 12:07

Forskergruppen Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900 er nå i gang med sin første faglige aktivitet.