Aktuelle saker - Side 2

Publisert 26. feb. 2015 11:01

Stipendiat Eivind Furuseth ved IOR leverte 12. februar sin avhandling "The relationship between domestic anti-avoidance rules and tax treaties"

Publisert 4. feb. 2015 15:38

Stipendiat Nino Tsereteli ved IOR leverte 29. januar sin avhandling "Legal Validity and Legitimacy of the Pilot Judgement Procedure of the European Court of Human Rights".

Publisert 30. jan. 2015 13:08

Stipendiat Maria Astrup Hjort ved IOR leverte 19. januar sin avhandling "Tilgang til bevis i sivile saker: Særlig om digitale bevis".

Publisert 21. jan. 2015 12:23

Denne uken lanseres EDOLAD-programmet: et nytt europeisk doktorgradsprogram innenfor temaet “law and development”.

Publisert 15. okt. 2013 13:42

Postdoktor Helga Aune får YS’ likestillingspris for 2013. Prisen er høyt verdsatt av personer og miljøer som jobber med likestilling. Aune får prisen for sitt mangeårige arbeid med hvordan jus kan brukes som redskap for å sikre likestilling.