Ledige studentstillingar

Alle ledige studentstillingar ved Institutt for offentleg rett vert lyste ut her.

Åpne stillingar vert lyst ut to ganger i året, oftast med søknadsfrist midt i semesteret.