Ledig stilling som vitenskapelig assistent i helserett ved Institutt for offentlig rett.

Det er ledig en stilling som vitenskapelig assistent (50 % stilling) innen helserett ved Institutt for offentlig rett. Søknadsfristen er torsdag 8. mars.

Ved Institutt for offentlig rett pågår det et viktig og spennende arbeid der det rettslige grunnlaget for anvendelse av Big Data i helsetjeneste utredes.

Prosjektet skal identifisere rettslige problemstillinger, verdier og verdikonflikter, og utrede om det er behov for lovendringer for å kunne innføre persontilpasset medisin. Den som tilsettes vil bli tilknyttet dette prosjektet. Veileder vil være stipendiat Anne Kjersti Befring.

Mer informasjon om prosjektet Big Data i helsetjenesten (BigMed) finnes på prosjektets nettside.

Hvem kan søke?

Stillingene ønskes besatt med jusstudenter som har bestått alle eksamener på jusstudiet til og med 7. semester på masterstudiet, og som fortrinnsvis ønsker å skrive en 60-studiepoengs (eventuelt 30-poengs) masteroppgave innen tematikken som er angitt i denne utlysningen.

Det vil tillegges positiv vekt om søkeren opplyser om problemstillinger hun eller han er særlig interessert i, og om søkeren skisserer et opplegg for en avhandling.

Stillingen

Assistenten blir del av det relevante fagmiljøet ved instituttet, og kan delta på faglige lunsjseminarer og andre faglige arrangementer på linje med instituttets øvrige ansatte. Instituttet vil sørge for veiledning av avhandlingen. Stillingens primære oppgave er å skrive avhandlingen, men assistenten får også tildelt noen andre faglige og administrative oppgaver (pliktarbeid). Dette kan være kildesjekk i vitenskapelige arbeider, og praktiske oppgaver ved arrangementer i fagmiljøene. Nærmere fastsettelse av tilsettingsperiode m.v. vil bli foretatt i forbindelse med tilsettingen.

Tiltredelse: etter avtale.

Lønn: tilsvarende lønnstrinn 35 (kr 352 900 per årsverk).

Nærmere opplysninger: kontakt kontorsjef Øyvind Henden.

Søknaden

  • Søknad gjøres i nettskjema. I nettskjemaet skal det lastes opp dokumentasjon av eksamensresultater. Det er også mulig å laste opp en eventuell prosjektbeskrivelse og andre vedlegg, men dette er ikke obligatorisk.
  • Søknadsfristen er 8. mars 2018.
  • Intervjuer med aktuelle søkere vil bli gjennomført snarlig etter søknadsfristen. Oppgi gjerne ønsket intervjutidspunkt i søknaden.
  • Fristen for å svare på tilbud er 19. mars innen kl. 12:00.
    Publisert 2. feb. 2018 14:54 - Sist endret 2. feb. 2018 14:54