Leiinga ved instituttet

Instituttleiinga består av ein vald instituttleiar, ein vald nestleiar og ein kontorsjef.

Instituttrådet består av valde representantar for dei tilsette og studentane. Rådet har ei rådgjevande rolle og møtast normalt minst to gonger i året.

Instituttleiar Ulf Stridbeck

Instituttleiar vald for perioden 1.1.2014 - 31.12.2017 er professor Ulf Stridbeck. Nestleiar for samme periode er professor Inger Johanne Sand.

Kontorsjef er Øyvind Henden.

Arbeidsdeling i instituttleiinga

  • Instituttleiar leder den faglege verksemda ved instituttet, og har ansvar for heile instituttets verksemd.
  • Nestleiaren er instituttleiaren sin stedfortreder.
  • Kontorsjefen leier den administrative verksemda ved instituttet. En avdelingsleiar er kontorsjefens stedfortreder og nestleder for administrasjonen.

 

Publisert 25. okt. 2009 17:37 - Sist endra 5. jan. 2014 23:21