Instituttrådet

Instituttrådet er eit rådgjevande organ (jf. instituttreglementet for IOR), der leiinga tek opp viktige instituttsaker til diskusjon.

Rådets sammensetjing

Rådet består av:

 • Instituttleiar
 • Nestleiar
 • 3 fast vitskapeleg tilsette
 • 2 mellombels vitskapeleg tilsette
 • 2 teknisk/administrativt tilsette
 • 2 studentar

Rådsmedlemmer

 

Representantar for fast vitskapeleg tilsette (2016-2019):

Vararepresentanter:

 1. Professor Sverre Blandhol
 2. Professor Johan Boucht
 3. Professor Morten Kjelland

 

Representantar for mellombels vitskapeleg tilsette (2016-2017):

Vararepresentanter:

 1. Stipendiat Anne Kjersti Befring
 2. Stipendiat Henriette Tøssebro

 

Representantar for administrasjonen (2016-2019):

Vararepresentanter:

 1. Overingeniør Zoha Shima Høegh-Omdal Saatchi
 2. Førstekonsulent Margrethe Østbø

 

Representantar for studentene oppnevnd av JSU for våren 2015:
Publisert 16. okt. 2009 10:31 - Sist endra 10. aug. 2016 10:45