print logo

Instituttrådet

Instituttrådet er eit rådgjevande organ (jf. instituttreglementet for IOR), der leiinga tek opp viktige instituttsaker til diskusjon.

Rådets sammensetjing

Rådet består av:

  • Instituttleiar
  • Nestleiar
  • 3 fast vitskapeleg tilsette
  • 2 mellombels vitskapeleg tilsette
  • 2 teknisk/administrativt tilsette
  • 2 studentar

Rådsmedlemmer

Instituttleiar: professor Ulf Stridbeck (1.1.2014-31.12.2017)

Nestleiar: professor Inger Johanne Sand (1.1.2014-31.12.2017)

 

Representantar for fast vitskapeleg tilsette (2012-2015):

Professor Eivind Smith

Professor Marit Halvorsen

Professor Jo Stigen

Vararepresentanter:

1. Førsteamanuensis Benedikte M. Høgberg

2. Professor Geir Ulfstein

 

Representantar for mellombels vitskapeleg tilsette (2014-2015):

Stipendiat Anniken Sørlie

Stipendiat Michael Reiertsen

1. vararepresentant: postdoktorstipendiat Iris Nguyen Duy

 

Representantar for administrasjonen (2012-2015):

Førstekonsulent Elisabeth Wenger-Hagene

Overingeniør Kjetil K. Frantzen

Vararepresentanter:

1. Overingeniør Zoha Shima Høegh-Omdal Saatchi

2. Konsulent Margrethe Østbø

 

Representantar for studentene oppnevnd av JSU for høsten 2014:

Student Gro Grytli Mostuen

Student Kristian Skyrud Danielsen

Publisert 16. okt. 2009 10:31 - Sist endra 21. aug. 2014 09:41