Instituttrådet

Instituttrådet er eit rådgjevande organ (jf. instituttreglementet for IOR), der leiinga tek opp viktige instituttsaker til diskusjon.

Rådets sammensetjing

Rådet består av:

 • Instituttleiar
 • Nestleiar
 • 3 fast vitskapeleg tilsette
 • 2 mellombels vitskapeleg tilsette
 • 2 teknisk/administrativt tilsette
 • 2 studentar

Rådsmedlemmer

 

Representantar for fast vitskapeleg tilsette (2016-2019):

Vararepresentanter:

 1. Professor Sverre Blandhol
 2. Professor Johan Boucht
 3. Professor Morten Kjelland

 

Representantar for mellombels vitskapeleg tilsette (2016-2017):

Vararepresentanter:

 1. Stipendiat Anne Kjersti Befring
 2. Stipendiat Henriette Tøssebro

 

Representantar for administrasjonen (2016-2019):

Vararepresentant:

 1. Førstekonsulent Margrethe Østbø

 

2 representantar for studentene vert oppnevnd av JSU kvart semester
Publisert 16. okt. 2009 10:31 - Sist endra 29. sep. 2016 15:37