Anne Kjersti Befring

Bilde av Anne Kjersti Befring
English version of this page
Telefon +47-22859429
Mobiltelefon +4795827358
Brukernavn
Besøksadresse DB
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet

Anne Kjersti Befring startet ved juridisk fakultet, UIO, 1. oktober 2014, for å arbeide med prosjektet om DNA-sekvensering og behandling av genetiske opplysninger i helsetjenesten og forskning (persontilpasset medisin). Hun underviser i helserett og forvaltningsrett. Helserett er blant de største valgfagene ved fakultetet. Befring veileder masterstudenter og har skrevet flere fagbøker siden slutten av 1990-tallet. Som en av fakultetets representanter i "Life science" prosjektet, bidrar Befring i arbeidet med å etablere juridiske faggrupper og team, som kan arbeide med eksterne prosjekter som omfatter rettsområder som helserett, miljørett, folkerett, EU-retten, privatrett og offentligrett.   

Befring har erfaring fra Helsedirektoratet, Helsetilsynet og Helse- og omsorgsdepartementet. Før hun startet ved UIO var hun juridisk direktør/forhandlingsdirektør i Legeforeningen, og som advokat.

Emneord: Personvern., Helse- og biorett, Forvaltningsrett, Konstitusjonell rett, Rettshistorie og rettsfilosofi

Publikasjoner

Persontilpasset medisin er ikke en ensartet betegnelse. I dette prosjektet defineres det som medisinsk behandling (helsehjelp) som tar utgangspunkt i enkeltes genetikk og andre helseopplysninger, benyttes i medisinsk behandling (helsehjelp). Innføring av persontilpasset medisin i helsetjenesten et mangfold av juridiske problemsstillinger på tvers av flere rettsområder. Sentrale temaer er rettslige reguleringer av genetiske undersøkelser og genetiske opplysninger i helsehjelp og forskning. Befring har i tillegg oppdrag for to store prosjekter: IKTpluss og Big Med, som er finansiert av forskningsressurser fra Forskningsrådet.     

 

Det er utarbeidet en nasjonal strategi for innføring av persontilpasset medisin:

 https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1192/Nasjonal%20strategi%20for%20persontilpasset%20medisin%20i%20helsetjenesten%20IS-2446.pdf.

 • Befring, Anne Kjersti (2017). Er det et demokratisk underskudd i helseforetakene?, I: Torgeir Bruun Wyller & Heidi Haukelien (red.),  Ny helsepolitikk. Det finnes løsninger..  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651523.  23.  s 222 - 255
 • Befring, Anne Kjersti (2017). Obduksjonsloven med kommentarer. Norsk Lovkommentar.  ISSN 2387-3361.  s 1- 10
 • Befring, Anne Kjersti (2017). Transplantasjonsloven med kommentarer. Norsk Lovkommentar.  ISSN 2387-3361.
 • Befring, Anne Kjersti (2016). Bioteknologi i helseretten, I: Aslak Syse; Anne Kjersti Befring & Morten Kjelland (red.),  Sentrale helserettslige emner.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205457232.  kap. 10.  s 276 - 302
 • Befring, Anne Kjersti (2016). Enkelte viktige særlover, I: Aslak Syse; Anne Kjersti Befring & Morten Kjelland (red.),  Sentrale helserettslige emner.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205457232.  Transplantasjonsloven, obduksjonsloven, biobankloven og helseforskningsloven.  s 240 - 255
 • Befring, Anne Kjersti (2016). Helserett og helsetjenesten, I: Aslak Syse; Anne Kjersti Befring & Morten Kjelland (red.),  Sentrale helserettslige emner.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205457232.  Helserett og helsetjenesten.  s 17 - 57
 • Befring, Anne Kjersti (2016). Retten til helsehjelp fra helseforetakene, I: Reidun Førde; Morten Kjelland & Ulf Stridbeck (red.),  Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-49372-8.  Retten til helsehjelp fra helseforetakene.  s 37 - 65
 • Befring, Anne Kjersti (2016). Retten til helsehjelp i helseforetakene, I: Reidun Førde; Morten Kjelland & Ulf Stridbeck (red.),  Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-49372-8.  Retten til helsehjelp.  s 37 - 64
 • Syse, Aslak & Befring, Anne Kjersti (2016). Enkelte viktige særlover, I: Aslak Syse; Anne Kjersti Befring & Morten Kjelland (red.),  Sentrale helserettslige emner.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205457232.  Kapittel 8.  s 229 - 254
 • Befring, Anne Kjersti & Ohnstad, Bente Marie (2013). Helsepersonelloven med kommentarer. Revisjon. Norsk Lovkommentar.  ISSN 2387-3361.
 • Befring, Anne Kjersti (2004). Domstolenes bruk av leger som sakkyndige. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.
 • Befring, Anne Kjersti (2004). Informasjon og samtykke ved behandling av barn og unge. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.
 • Befring, Anne Kjersti (2004). Samtykke ved plastisk-kirurgiske tiltak hos barn og ungdom. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (06)
 • Befring, Anne Kjersti (2002). Lovkrav som skal bidra til legens uavhengighet. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.
 • Befring, Anne Kjersti (2002). Pasientansvarlig lege i sykehus. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.
 • Befring, Anne Kjersti (2001). P-piller til 12-åringer - er det greit?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.

Se alle arbeider i Cristin

 • Befring, Anne Kjersti (2017). Helse- og omsorgsrett. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202425012.  237 s.
 • Syse, Aslak; Befring, Anne Kjersti & Kjelland, Morten (red.) (2016). Sentrale helserettslige emner. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205457232.  343 s.
 • Befring, Anne Kjersti (2015). Helsepolitikk og ledelse. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48342-5.  180 s.
 • Befring, Anne Kjersti & Ohnstad, Bente (2010). Helsepersonelloven med kommentarer. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245008128.  524 s.
 • Befring, Anne Kjersti & Ohnstad, Bente (2010). helsepersonelloven med kommentarer, 3. utgave. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0812-8.  524 s.
 • Norheim, Arne Johan; Befring, Anne Kjersti; Braut, Geir Sverre; Bruset, Stig; Fønnebø, Vinjar & Steinsbekk, Aslak (2009). Komplementær og alternativ medisin – en innføring for helsepersonell. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 9788276345896.  205 s.
 • Befring, Anne Kjersti (2007). Jus i helse- og sosialtjenesten. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788204115638.  240 s.
 • Befring, Anne Kjersti (2005). Lov om alternativ behandling – med kommentarer. Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-974-7.  236 s.
 • Befring, Anne Kjersti (red.) (2004). Jus for jordmødre og sykepleiere. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 8276343090.  444 s.
 • Befring, Anne Kjersti & Ohnstad, Bente (2004). jus for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 82-7634-308-2.  390 s.
 • Befring, Anne Kjersti & Ohnstad, Bente (2004). jus for jordmødre og sykepleiere. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 82-7634-309-0.  448 s.
 • Befring, Anne Kjersti; Grytten, Nils J. & Ohnstad, Bente (2002). jus for leger. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 82-7634-310-4.  558 s.
 • Befring, Anne Kjersti & Ohnstad, Bente (2000). lov om helsepersonell. Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-441-9.  310 s.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. okt. 2014 12:35 - Sist endret 12. okt. 2016 13:52