Andreas Føllesdal

Bilde av Andreas Føllesdal
English version of this page
Telefon +47-22842036
Brukernavn
Besøksadresse Offentlig rett Domus Nova 5. etasje St. Olavs plass 5 0165 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Website:  http://www.follesdal.net

Emneord: Menneskerettigheter, Filosofi, Rettsteori, Demokrati, Legitimitet, Rettferdighet, EU, Internasjonale relasjoner, Globalisering, Næringslivsetikk

Publikasjoner

 • Føllesdal, Andreas (2016). Building democracy at the Bar: the European Court of Human Rights as an agent of transitional cosmopolitanism. Transnational Legal Theory.  ISSN 2041-4005.  s 95- 113 . doi: 10.1080/20414005.2016.1171561
 • Føllesdal, Andreas (2016). Implications of contested multilateralism for global constitutionalism. Global Constitutionalism.  ISSN 2045-3817.  5(3), s 297- 308 . doi: 10.1017/S2045381716000186
 • Føllesdal, Andreas (2016). Squaring the circle at the battle at Brighton: is the war between protecting human rights or respecting sovereignty over, or has it just begun?, In Oddny Mjöll Arnadottir & Antoine Buyse (ed.),  Shifting Centres of Gravity in Human Rights protection..  Routledge.  ISBN 978-1-138-12124-9.  Part 2, chapter 11.  s 189 - 204
 • Føllesdal, Andreas (2016). Subsidiarity and International Human-Rights Courts: Respecting Self-Governance and Protecting Human Rights — Or Neither? . Law & Contemporary Problems.  ISSN 0023-9186.  79(2), s 147- 163
 • Føllesdal, Andreas (2016). Subsidiarity to the Rescue for the European Courts? Resolving tensions between the Margin of Appreciation and Human Rights Protection, In Dietmar H. Heidemann & Katja Stoppenbrink (ed.),  Join, or Die - Philosophical Foundations of Federalism.  Walter de Gruyter.  ISBN 9783110426588.  Kapittel 12.  s 251 - 272
 • Føllesdal, Andreas & Tsereteli, Nino (2016). The margin of appreciation in Europe and beyond. International Journal of Human Rights.  ISSN 1364-2987.  20(8), s 1055- 1057 . doi: 10.1080/13642987.2016.1258856
 • Føllesdal, Andreas (2015). Curb, Channel and Coordinate: The Constitutionalisation of International Courts and Tribunals , In Jan Wouters & Geert De Baere (ed.),  The Contribution of International and Supranational Courts to the Rule of Law.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781783476619.  12.  s 355 - 369
 • Føllesdal, Andreas (2015). Democracy, Identity, and European Public Spheres , In Thomas Risse (ed.),  European Public Spheres: Politics is Back.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107441637.  Kap.10.  s 247 - 262
 • Føllesdal, Andreas (2015). Democratic Standards in an Asymmetric Union, In Olaf Cramme & Sarah B Hobolt (ed.),  Democratic Politics in a European Union under stress.  Oxford University Press.  ISBN 9780198724483.  Chapter 11.  s 199 - 216
 • Føllesdal, Andreas (2015). John Rawls' Theory of Justice as Fairness, In  Philosophy of Justice.  Springer Science+Business Media B.V..  ISBN 978-94-017-9174-8.  18.  s 311 - 328
 • Føllesdal, Andreas (2015). Machiavelli at 500: From Cynic to Vigilant Supporter of International Law . Ratio Juris.  ISSN 0952-1917.  28(2), s 242- 251 . doi: 10.1111/raju.12079
 • Føllesdal, Andreas & Muñiz Fraticelli, Victor M. (2015). The principle of subsidiarity as a constitutional principle in the EU and Canada. Les ateliers de l'éthique.  ISSN 1718-9977.  10(2), s 89- 106 . doi: 10.7202/1035329ar
 • Føllesdal, Andreas (2014). Competing Conceptions of Subsidiarity , In James E. Fleming & Jacob T. Levy (ed.),  Federalism and Subsidiarity.  New York University Press.  ISBN 9781479868858.  7.  s 214 - 230
 • Føllesdal, Andreas (2014). Del av problemet, og del av løsningen: Den europeiske menneskerettighetsdomstolen og demokratisk selvstyre, I: Harald Baldersheim & Øyvind Østerud (red.),  Det norske demokratiet i det 21. århundre.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245016147.  5.  s 80 - 91
 • Føllesdal, Andreas (2014). Federalism and Human Rights in Nepal's Constitutional Design: Challenges for the Judiciary , In Dirk Ehlers; Henning Glaser & Prokati Kittisak (ed.),  Constitutionalism and Good Governance: Eastern and Western Perspectives.  Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 9783832969875.  10.  s 195 - 205
 • Føllesdal, Andreas (2014). Global Citizenship , In Aksel Braanen Sterri (ed.),  Global citizen - challenges and responsibility in an interconnected world.  Sense Publishers.  ISBN 9789462099289.  9.  s 71 - 82
 • Føllesdal, Andreas (2014). Hvis det norske forbudet mot dobbelt norsk statsborgerskap er løsningen, hva er da problemet?, I: Nils Rune Langeland (red.),  Politisk kompetanse: Grunnlovas borgar 1814 - 2014.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3635-9.  Kapittel 4.  s 78 - 87
 • Føllesdal, Andreas (2014). Kant, Human Rights, and Courts , In Andreas Føllesdal & Reidar Maliks (ed.),  Kantian Theory and Human Rights.  Routledge.  ISBN 978-0-415-85769-7.  Kapittel 11.  s 193 - 202
 • Føllesdal, Andreas (2014). Much ado about nothing? International Judicial Review of Human Rights in Well Functioning Democracies, In Andreas Føllesdal; Johan Karlsson Schaffer & Geir Ulfstein (ed.),  The Legitimacy of international human rights regimes : legal, political and philosophical perspectives.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-03460-0.  Kapittel 10.  s 272 - 299

Se alle arbeider i Cristin

 • Føllesdal, Andreas; Ruud, Morten & Ulfstein, Geir (red.) (2017). Menneskerettighetene og Norge. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02212-3.  335 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Føllesdal, Andreas (2017). Not Cairns but Crutches: Emerging European consensus – why it should matter for the margin of appreciation, and how.
 • Føllesdal, Andreas; Ruud, Morten & Ulfstein, Geir (2017). De internasjonale menneskerettighetene og Norge: Spenninger og samspill, I: Andreas Føllesdal; Morten Ruud & Geir Ulfstein (red.),  Menneskerettighetene og Norge.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02212-3.  Innledning.  s 13 - 32
 • Føllesdal, Andreas (2016). 7 Habits of Highly Reluctant Nordic States -Explanations and Challenges to Scepticism toward Judicial Review.
 • Føllesdal, Andreas (2016). Are Concepts of Legitimacy for International Courts Related, and How?.
 • Føllesdal, Andreas (2016). Are Concepts of Legitimacy for International Courts Related, and How?.
 • Føllesdal, Andreas (2016). Are Concepts of Legitimacy for International Courts Related, and How?.
 • Føllesdal, Andreas (2016). Are Concepts of Legitimacy for International Courts Related, and How?.
 • Føllesdal, Andreas (2016, 22. desember). Bruk av sivil ulydighet . [Radio].  NRK Radio.
 • Føllesdal, Andreas (2016). Concepts of Legitimacy for International Courts.
 • Føllesdal, Andreas (2016). Constitutionalization or democratication of ICs?.
 • Føllesdal, Andreas (2016). Constitutionalization, not democratization of international law.
 • Føllesdal, Andreas (2016). Democracy, Identity and European Public Spheres.
 • Føllesdal, Andreas (2016). European Consensus – Cairns or Crutches?.
 • Føllesdal, Andreas (2016). European Identity and EU Responses to the Refugee Crisis.
 • Føllesdal, Andreas (2016, 18. februar). Fryktar milde gåver får ein høg pris . [Internett].  Uniforum.
 • Føllesdal, Andreas (2016, 15. desember). Global Governance . [Internett].  Global Governance Institute, University College London.
 • Føllesdal, Andreas (2016). Humanistisk forskning for et samfunn i forandring.
 • Føllesdal, Andreas (2016). International Courts’ Legitimacy – a normative perspective'.
 • Føllesdal, Andreas (2016). Lessons from “Lessons from judicial dialogues between the European, the African and the Inter-American Courts of Human Rights.
 • Føllesdal, Andreas (2016). MultiRights – findings.
 • Føllesdal, Andreas (2016). On PluriCourts' research on gender on the bench.
 • Føllesdal, Andreas (2016). On Sovereign Wealth Fund complicity/ disinvestment.
 • Føllesdal, Andreas (2016). On divestment from oil industry.
 • Føllesdal, Andreas (2016). On the separation of powers doctrine and International Courts.
 • Føllesdal, Andreas (2016). Organdonasjon: behov og begrensninger. Aktørseminar i Det Norske Videnskaps-Akademi.
 • Føllesdal, Andreas (2016). Overdriver både kritikernes innvendinger og EUs fortreffelighet. Aftenposten.
 • Føllesdal, Andreas (2016). 'Regional Human Rights Courts: protecting human rights or respecting state sovereignty - or both? The Margin of Appreciation Doctrine of the European Court of Human Rights as a model.
 • Føllesdal, Andreas (2016). Subsidiarity.
 • Føllesdal, Andreas (2016). The Soul of Europe in the Balance – the conflict between the ECtHR and the CJEU.
 • Føllesdal, Andreas (2016). The legitimacy of authorities in the multi-level global basic structure: the case of International Courts.
 • Føllesdal, Andreas (2016, 21. desember). Varsler sivil ulydighet ved gruveåpning i Finnmark . [Internett].  https://www.nrk.no/.
 • Føllesdal, Andreas; Saul, Matthew William & Ulfstein, Geir (2016). Brexit truer menneskerettsvern . Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Føllesdal, Andreas (2015). ASEAN Declaration on Human Rights: a principle of subsidiarity to the rescue?.
 • Føllesdal, Andreas (2015). ASEAN Declaration on Human Rights: a principle of subsidiarity to the rescue.
 • Føllesdal, Andreas (2015). Are Concepts of Legitimacy for International Courts Related, and How?.
 • Føllesdal, Andreas (2015). Are Concepts of Legitimacy for International Courts Related, and How?.
 • Føllesdal, Andreas (2015). Are Concepts of Legitimacy for International Courts Related, and How?.
 • Føllesdal, Andreas (2015). Are Concepts of Legitimacy for International Courts Related, and How?.
 • Føllesdal, Andreas (2015). 'Brighton and Beyond: Backlashes against the European Court of Human Rights - and how to respond.
 • Føllesdal, Andreas (2015). Conclusions on Proportionality.
 • Føllesdal, Andreas (2015). Criteria for [parliamentary] civil disobedience of international courts.
 • Føllesdal, Andreas (2015). Criteria for [parliamentary] civil disobedience of international courts: A theory of Civil Disobedience for International Law.
 • Føllesdal, Andreas (2015). Does The Margin of Appreciation Doctrine Benefit or Hinder the ECtHR's Contribution to Democratic Transitions?.
 • Føllesdal, Andreas (2015). Exporting Subsidiarity and the Margin of Appreciation: Lessons for the Inter-American Court of Human Rights.
 • Føllesdal, Andreas (2015). Fragmentation and integration for better and worse: Assessing the doctrines of a Margin of Appreciation and of the Emerging European Consensus.
 • Føllesdal, Andreas (2015). International Human Rights Courts: Beyond a State of Nature, In Marjan Ajevski (ed.),  Fragmentation in international Human Rights Law. Beyond conflict of laws.  Routledge.  ISBN 9781138906570.  Forord.  s xi - xviii
 • Føllesdal, Andreas (2015). Kommentar, "Bør banker berges?".
 • Føllesdal, Andreas (2015). Legitimation strategies of international courts: strategic bootstrapping, transitional justice in practice, cynical manipulation – or all of the above.
 • Føllesdal, Andreas (2015). On Effectiveness, Subsidiarity and the Margin of Appreciation.
 • Føllesdal, Andreas (2015). On the 'Emerging Consensus' Doctrine.
 • Føllesdal, Andreas (2015). On the relationship between authority and legitimacy.
 • Føllesdal, Andreas (2015). On the relationship between authority and legitimacy of international courts - Reflections on Alter-Helfer-Madsen: 'How context shapes the authority of international courts'.
 • Føllesdal, Andreas (2015). Review of Albert Weale: Democratic Justice and the Social Contract.
 • Føllesdal, Andreas (2015). Social Primary Goods , In Jon Mandle & David A. Reidy (ed.),  The Cambridge Rawls Lexicon.  Cambridge University Press.  ISBN 9780521192941.  Kapittel.  s 643 - 647
 • Føllesdal, Andreas (2015). The European Court of Human Rights: Between Scylla and Charybdis? Does subsidiarity and the margin of appreciation help the Court protect international human rights and respect sovereignty - or neither?.
 • Føllesdal, Andreas (2015). The European Court of Human Rights: Between Scylla and Charybdis? Does subsidiarity and the margin of appreciation help the Court protect international human rights and respect sovereignty - or neither?.
 • Føllesdal, Andreas (2015). The Legitimation Strategies of the European Court of Human Rights.
 • Føllesdal, Andreas (2015). The Two Tribes at Lido: Fragmentation in MultiCultural Communities and in International Human Rights Law – Joint challenges and options.
 • Føllesdal, Andreas (2015). Vi bør gjøre som Danmark. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Føllesdal, Andreas & Fauchald, Ole Kristian (2015). Mye riktig, mest irrelevant . Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Føllesdal, Andreas (2014). Accountability of the European Court of Human Rights.
 • Føllesdal, Andreas (2014). Appreciating the Margin of Appreciation in the European Court of Human Rights.
 • Føllesdal, Andreas (2014). Approaches to the legitimacy of international courts - is there an elephant in the room?.
 • Føllesdal, Andreas (2014). Concluding comments.
 • Føllesdal, Andreas (2014). Constitutionalization of International Law - What Would Count as Constitutional Moments? Lessons from the EU.
 • Føllesdal, Andreas (2014). Democratic and other standards of legitimacy for International Courts.
 • Føllesdal, Andreas (2014). Does the margin of appreciation reduce the democratic deficit of the European Court of Human Rights?.
 • Føllesdal, Andreas (2014). Etikken står på spill. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 4- 4
 • Føllesdal, Andreas (2014). Future topics of cooperation.
 • Føllesdal, Andreas (2014). How the ECtHR promotes transitional justice.
 • Føllesdal, Andreas (2014). How the European Court of Human Rights enhances democracy - a defense.
 • Føllesdal, Andreas (2014). Improving the Accountability and the Authority of the European Court of Human Rights - 6 suggestions.
 • Føllesdal, Andreas (2014). International Human Rights Courts: Part of the Solution or Part of the Problem of the ‘Essentially Contested’ International Rule of Law?.
 • Føllesdal, Andreas (2014). Judicial Cosmopolitanism: the Case of the Progressive Interpretations by the European Court of Human Rights.
 • Føllesdal, Andreas (2014). Legitimacy.
 • Føllesdal, Andreas (2014). Okin, Susan Moller, In Michael Gibbons (ed.),  Encyclopedia of Political Thought.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-4051-9129-6.  artikkel.
 • Føllesdal, Andreas (2014). Om etikkrådet underlegges Norges Bank.
 • Føllesdal, Andreas (2014). Om å søke SFF.
 • Føllesdal, Andreas (2014). On Legitimacy – Concepts and Methods.
 • Føllesdal, Andreas (2014). Opening statement.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. des. 2013 10:59 - Sist endret 4. nov. 2014 11:15