Nikolai Kristoffersen Winge

Førsteamanuensis - Institutt for offentlig rett
Bilde av Nikolai Kristoffersen Winge
English version of this page
Telefon +47-22859416
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Nordisk institutt for sjørett

Bakgrunn

Førsteamanuensis i forvaltningsrett ved UiO Det juridiske fakultet.

Førsteamanuensis II i miljørett ved NMBU Institutt for eiendom og juss.

Nikolai Winge sin forskning og undervisning spenner over emner som forvaltningsrett, miljørett, plan- og bygningsrett, tingsrett mv.

Winge var vitenskapelig assistent ved institutt for offentlig rett i 2006-2007 der han skrev masteroppgave om vindkraftutbygging i Norge. I 2007 fortsatte Winge sin studie av arealkonflikter som doktorstipendiat. I tillegg til arbeidet med doktoravhandlingen ga Winge i 2009 ut boken «Fast eiendoms rettsforhold – Kort forklart» sammen med professor Kirsti Strøm Bull

I 2012 forsvarte han avhandlingen «Kampen om arealene» til graden Ph.D. Året etter ble avhandlingen utgitt på Universitetsforlaget, og Winge mottok H.M. Kongens gullmedalje for arbeidet.

I 2013 tiltrådte Winge stillingen som førsteamanuensis i miljørett ved NMBU. Der fikk han blant annet fagansvaret for miljørett. I 2014 ble boken «Konsekvensutredninger» utgitt på Universitetsforlaget, med Winge og Fredrik Holth som artikkelforfattere og redaktører.

Under sitt opphold ved NMBU fikk Winge stadig økt interesse for å styrke studenters akademiske skriveegenskaper. I 2014 ble boken «Masteroppgaven i Juss – Kort forklart» utgitt på Universitetsforlaget. Boken, som er skrevet i samarbeid med Bård Tuseth, mottok samme år Universitetsforlagets lærebokpris.

I 2015 tok Winge over som instituttleder ved Institutt for eiendom og juss ved NMBU. I 2017 ga han og Fredrik Holth ut boken «Plan- og bygningsrett – Kort forklart» på Universitetsforlaget.

Winge var med på å stifte Norsk forening for miljørett hvor han er styreleder. Fra 2017 er han ansatt som førsteamanuensis i forvaltningsrett ved Det juridiske fakultet – UiO.

Bibliografi:

 • Holth, Fredrik og Nikolai K. Winge (2017) Plan- og bygningsrett – Kort forklart. Universitetsforlaget.
 • Bull, Kirsti Strøm og Nikolai K. Winge (2015) Fast eiendoms rettsforhold – Kort forklart. 2. utg. Universitetsforlaget.
 • Tuseth, Bård og Nikolai K. Winge (2014) Masteroppgaven i juss – Kort forklart. Universitetsforlaget.
 • Holth, Fredrik og Nikolai K. Winge (2014) Konsekvensutredninger – Rettsregler, praksis og samfunnsvirkninger. Universitetsforlaget.
 • Winge, Nikolai K. (2013) Kampen om arealene – Rettslige styringsmidler for en helhetlig utmarksforvaltning. Universitetsforlaget.
 • Bull, Kirsti Strøm og Nikolai K. Winge (2009) Fast eiendoms rettsforhold – Kort forklart. Universitetsforlaget.
Emneord: Forvaltningsrett, Miljørett, Tingsrett, Naturressursrett

Publikasjoner

Winge, Nikolai K. «Plan- og bygningsloven - En felles arena for sektorer og interesser?» i Kart og Plan 2017 Volum 77 (1) s. 7-20.

Winge, Nikolai K. «En ny lov for areal- og ressursforvaltning?» I Lov, liv og lære. Universitetsforlaget s. 572-586.

Winge, Nikolai K. «Konsekvensutredning i reindriftsområder» i Tidsskrift for eiendomsrett 2016 Volum 12 (2) s. 101-124.

Winge, Nikolai K. «Miljørettens evolusjon - Veien mot et grønt skifte i jussen» i Praktisk økonomi og finans 2016 Volum 32 (3) s. 282-291.

Holth, Fredrik og Nikolai K. Winge «Byggeforbudet langs sjø og forholdet til eldre planer II: Plan- og bygningsloven § 1-8 tredje ledd» i Kart og Plan 2015 Volum 75 (3) s. 255-260.

Holth, Fredrik og Nikolai K. Winge «Om kommunens adgang til å gi bestemmelser om frikjøpsordning for leke-, ute-, og oppholdsplasser» i Kart og Plan 2015 Volum 75 (3) s. 221-226.

Holth, Fredrik og Nikolai K. Winge «Byggeforbudet langs sjø, forholdet til eldre planer: Plan- og bygningsloven § 1-8 tredje ledd» i Kart og Plan 2014 Volum 74 (1) s. 65-70.

Winge, Nikolai K. «Overprøving av forvaltningsvedtak som kan påvirke målet om bærekraftig utvikling: Systemer for overprøving og prøvingsinstansenes stilling i de skandinaviske land» i Retfærd Nordisk Juridisk Tidsskrift 2013 Volum 36 s. 69-84.

 • Winge, Nikolai K (2017). Plan- og bygningsloven - En felles arena for sektorer og interesser?. Kart og Plan.  ISSN 0047-3278.  77, årg. 110(1), s 7- 20
 • Winge, Nikolai K (2016). En ny lov for areal- og ressursforvaltning?, I: Hans Christian Bugge; Hilde Indreberg; Aslak Syse & Arnulf Tverberg (red.),  Lov, liv og lære.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02446-2.  Artikkel i antologi.  s 572 - 586
 • Winge, Nikolai K (2016). Konsekvensutredning i reindriftsområder. Tidsskrift for eiendomsrett.  ISSN 1504-3495.  12(2), s 101- 124 . doi: 10.18261/issn.0809-9529-2016-02-02
 • Holth, Fredrik & Winge, Nikolai K (2015). Byggeforbudet langs sjø og forholdet til eldre planer II : Plan- og bygningsloven § 1-8 tredje ledd. Kart og Plan.  ISSN 0047-3278.  75, årg. 108(3), s 255- 260
 • Holth, Fredrik & Winge, Nikolai K (2015). Om kommunens adgang til å gi bestemmelser om frikjøpsordning for leke-, ute-, og oppholdsplasser. Kart og Plan.  ISSN 0047-3278.  75, årg. 108(3), s 221- 226
 • Winge, Nikolai Kristoffersen & Holth, Fredrik (2014). Byggeforbudet langs sjø, forholdet til eldre planer : Plan- og bygningsloven § 1-8, tredje ledd. Kart og Plan.  ISSN 0047-3278.  74, årg. 107(1), s 65- 70
 • Winge, Nikolai Kristoffersen & Holth, Fredrik (2014). Det rettslige rammeverket, I: Fredrik Holth & Nikolai Kristoffersen Winge (red.),  Konsekvensutredninger - Rettsregler, praksis og samfunnsvirkninger.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02331-1.  Kapittel 1.  s 19 - 53
 • Winge, Nikolai Kristoffersen & Holth, Fredrik (2014). Kontroll av konsekvensutredninger ved utarbeidelse av reguleringsplaner, I: Fredrik Holth & Nikolai Kristoffersen Winge (red.),  Konsekvensutredninger - Rettsregler, praksis og samfunnsvirkninger.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02331-1.  Kapittel 12.  s 271 - 289
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2013). Overprøving av forvaltningsvedtak som kan påvirke målet om bærekraftig utvikling: Systemer for overprøving og prøvingsinstansenes stilling i de skandinaviske land. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.  ISSN 0105-1121.  36(1 = 140), s 69- 84

Se alle arbeider i Cristin

 • Winge, Nikolai Kristoffersen & Holth, Fredrik (2017). Plan- og bygningsrett - Kort forklart. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02903-0.  242 s.
 • Winge, Nikolai K & Bull, Kirsti Strøm (2015). Fast eiendoms rettsforhold - Kort forklart. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02485-1.  170 s.
 • Holth, Fredrik & Winge, Nikolai Kristoffersen (red.) (2014). Konsekvensutredninger - Rettsregler, praksis og samfunnsvirkninger. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02331-1.  358 s. Vis sammendrag
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2013). Kampen om arealene: Rettslige styringsmidler for en helhetlig utmarksforvaltning. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02200-0.  443 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2018, 08. januar). Vi trenger et nytt kontrollorgan i miljøretten.  Dagens Næringsliv.
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Winge, Nikolai K; Holth, Fredrik & Hofstad, Hege (2017). «Innspill til foreslåtte lovendringer fra EVAPLAN».
 • Riseth, Jan Åge; Tømmervik, Hans; Winge, Nikolai K & Danielsen, Inge Even (2017). Could the performance of EIAs for Reindeer Herding be improved?. Vis sammendrag
 • Riseth, Jan Åge; Tømmervik, Hans; Winge, Nikolai K & Danielsen, Inge Even (2017). Could the performance of EIAs for Reindeer Herding be improved?. Vis sammendrag
 • Riseth, Jan Åge; Winge, Nikolai K; Tømmervik, Hans & Danielsen, Inge Even (2017). Ivaretas reindrifta i konsekvensutredninger og planprosesser?. Vis sammendrag
 • Winge, Nikolai K (2017, 23. februar). Slik kan norske lover bli mer miljøvennlige. [Internett].  Forskning.no. Vis sammendrag
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2017). Bærekraftig utvikling som rettslig styringsnorm - juss eller politikk?.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2017, 26. september). Få "mannen" ut av den offentlige forvaltning.  VG.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2017). Hvem bestemmer hva i norsk forvaltning?.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2017, 02. oktober). Hyttebråket på Tjøme: Burde vært stoppet tidligere.  Dagens Næringsliv.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2017). Når departementet tolker loven feil. Om konsekvensene av 7000 ugyldige tillatelser i strandsonen..
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2017, 29. september). Om lovgivningens bruk av arkaiske stillingstitler. [TV].  NRK dagsnytt 18.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2017). Presentasjon av Naturressursgruppen.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2017, 08. november). Slik underviser superforeleserne.  Universitas.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2017). Trenger vi et kontroll- og overprøvingsorgan i miljøforvaltningen?.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2017, 30. september). Ulovlig byggesaksbehandling i Tjøme kommune.  Dagens Næringsliv.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen & Holth, Fredrik (2017, 05. oktober). Byggesaksbehandling skjer i strid med Stortingets vilje (kronikk).  Dagens Næringsliv.
 • Hanssen, Gro Sandkjær & Winge, Nikolai K (2016). «Foreløpige funn fra EVAPLAN».
 • Nyseth, Torill; Ringholm, Toril; Hansen, Gro Sandkjær; Winge, Nikolai K & Hofstad, Hege (2016). Hvorfor mindre åpenhet i planleggingen, Sanner?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Winge, Nikolai K (2016). Forholdet mellom sektorlover og plansystemet.
 • Winge, Nikolai K (2016). I have a dream; The merge of land use sector acts in Norway..
 • Winge, Nikolai K (2016, 25. januar). Jussen må endres for å bidra til det grønne skiftet. [Internett].  Forskning.no.
 • Winge, Nikolai K (2016, 13. mai). Jussen må endres mot det grønne skiftet.  Østlandets blad.
 • Winge, Nikolai K (2016, 06. februar). Kan sprenge Oslofjorden full av gift. [Radio].  NRK nett og radio.
 • Winge, Nikolai K (2016, 15. desember). Kystverket sprengte ulovlig i Indre Oslofjord. [TV].  NRK.
 • Winge, Nikolai K (2016). Miljørettens evolusjon.
 • Winge, Nikolai K (2016). Miljørettens evolusjon - Veien mot et grønt skifte i jussen. Praktisk økonomi og finans.  ISSN 1501-0074.  32(3), s 282- 291 . doi: 10.18261
 • Winge, Nikolai K (2016, 17. mars). Minnesmerke etter 22. juli. [Radio].  NRK P2 - Kulturnytt.
 • Winge, Nikolai K (2016). Samordning mellom sektorlover og plan- og bygningslov.
 • Winge, Nikolai K (2016). Sivilombudsmannens rolle i arealforvaltningsretten.
 • Winge, Nikolai K (2016, 05. mai). Slik havnet et lysthus og en dobbeltgarasje i Stortingets kontrollkomité.  Aftenposten.
 • Winge, Nikolai K (2016). The Norwegian planning and building act - An introduction.
 • Winge, Nikolai K (2016). The connection between the planning system and the sector acts.
 • Winge, Nikolai K (2016, 18. mars). Tror ikke Utøya-minnesmerke utsettes igjen.  Aftenposten papir og nett.
 • Winge, Nikolai K (2016, 26. januar). Vi trenger en miljødomstol.  Nationen.
 • Winge, Nikolai K & Holth, Fredrik (2016). Nye, folkevalgte regioner.
 • Winge, Nikolai K & Holth, Fredrik (2016). Nye, folkevalgte regioner - En juridisk betenkning.
 • Winge, Nikolai K & Holth, Fredrik (2016, 18. mai). Sanner villeder Stortinget.  Aftenposten.
 • Winge, Nikolai K & Holth, Fredrik (2016, 08. februar). Sivilombudsmannens rolle.  Nationen.
 • Riseth, Jan Åge & Winge, Nikolai K (2015). Reindrift, arealinngrep og utbygging: Blir reindriften hørt i utbyggingssaker…?. Reindriftsnytt : Boazodoallu-Oddasat.  ISSN 0333-4031.  (2), s 4- 5
 • Winge, Nikolai K (2015, 13. mars). Advarer mot å gi kommunen mer makt.  Nationen.
 • Winge, Nikolai K (2015). Coordination in public land use management.
 • Winge, Nikolai K (2015). Det bør oppnevnes et lovutvalg for utmarkslover.
 • Winge, Nikolai K (2015). Hvem vokter vokterne? Om kontroll av miljøforvaltningen i Norge.
 • Winge, Nikolai K (2015). Innføring i plan- og bygningsrett.
 • Winge, Nikolai K (2015). Innføring i plan- og bygningsrett.
 • Winge, Nikolai K (2015, 12. februar). Kraftlinjestrid kan vare i årevis, meiner jusekspert. [Internett].  NRK - nett.
 • Winge, Nikolai K (2015). Noen miljørettslige dilemmaer - Illustrert med kraftlinjen i Sørdalen naturreservat.
 • Winge, Nikolai K (2015). Plan- og bygningsloven og samordning med sektorlover.
 • Winge, Nikolai K (2015, 14. oktober). Redd miljøet med jussen.  Dagsavisen.
 • Winge, Nikolai K (2015). Reindrift og konsekvensutredninger.
 • Winge, Nikolai K (2015, 09. februar). Rettsløse grunneiere?. [TV].  NRK Vestlandsrevyen. Vis sammendrag
 • Winge, Nikolai K (2015). The Norwegian Planning and Building act - a presentation.
 • Winge, Nikolai K (2015, 05. mars). Tilliten verdig? Kronikk om utbygging av verneverdig område i Bærum.  Budstikka. Vis sammendrag
 • Winge, Nikolai K (2015, 21. oktober). Ulovlig vedtak om Marienlyst.  Dagsavisen.
 • Winge, Nikolai K; Hanssen, Gro Sandkjær & Hofstad, Hege (2015). Fungerer plandelen i plan- og bygningsloven (2008) etter intensjonene?. PLAN.  (1), s 38- 39
 • Winge, Nikolai K & Holth, Fredrik (2015, 24. oktober). Krangelen fortsetter Drammen kommune mener å ha sitt på det tørre. To jusseksperter er uenige.  Dagsavisen.
 • Winge, Nikolai K & Holth, Fredrik (2015). Plan- og bygningsloven, samt konsekvensutredninger.
 • Winge, Nikolai K & Holth, Fredrik (2015, 14. februar). Snøscooterløyper uten plan? Kronikk.  Nationen.
 • Winge, Nikolai K & Holth, Fredrik (2015). Utredning av planer og tiltak - Konsekvensutredninger.
 • Winge, Nikolai K & Holth, Fredrik (2015). Utredning av planer og tiltak - Konsekvensutredninger.
 • Winge, Nikolai K & Tuseth, Bård Sverre (2014). Masteroppgaven i juss - Kort forklart.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2014). Forvaltningsrett.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2014). Hvordan evaluere en lov med så mange (motstridende) interesser?.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2014). Kampen om arealene.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2014). Plan- og bygningsloven: En tverrfaglig evaluering.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2014). Samordning - presentasjon av EVA-plan, modul II.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen & Falleth, Eva (2014). Forenkling av utmarksforvaltningen. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen & Holth, Fredrik (2014). Forord til bok om konsekvensutredninger, I: Fredrik Holth & Nikolai Kristoffersen Winge (red.),  Konsekvensutredninger - Rettsregler, praksis og samfunnsvirkninger.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02331-1.  Forord.  s 15 - 18
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2013, 15. juni). Brøt loven i kraftstrid.  Bergens Tidende.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2013). Formålets formål - Om formålsbestemmelser som rettskilde.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2013, 06. juli). Her møtte Borten Moen veggen.  Fædrelandsvennen s. 28-30.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2013). Ivaretar Miljøverndepartementet sitt ansvar?.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2013). Kompetansefordeling og kompetanseoverlapping i energisaker.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2013, 13. september). Kongens gullgutt - I anledning tildeling av H.M. Kongens gullmedalje.  Advokatbladet nr. 9, 2013 s. 22-25.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2013, 15. juni). Kraftlinjen gjennom Sørdalen naturreservat.  Bergens Tidende. Vis sammendrag
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2013, 13. september). Må ta upopulære avgjørelser.  Budstikka, s. 14-15.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2013, 11. juni). Ny ungdomsskole på Jeløy – er kunnskapsgrunnlaget godt nok?.  Moss-avis.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2013, 16. juli). SV-Solhjell stevnes for retten av rasende grunneiere.  NRK dagsrevyen og nett.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2012, 28. september). Dr. Monstermast.  Aftenposten - A-magasinet.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2012). Kampen om arealene. Rettslige styringsmidler for en helhetlig utmarksforvaltning. Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. 53.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2012, 02. juli). Kampen om eika - kronikk om naturforvaltningen i Folloregionen.  Amtstidende.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2012). Lovfesting av miljørettslige prinsipper - Rettsliggjøring av miljøforvaltningen eller "business as usual"?.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2012). Prøveforelesning til graden Ph.D: "Overprøving av forvaltningsvedtak som kan påvirke målet om bærekraftig utvikling: Systemer for overprøving og prøvingsinstansens stilling i de skandinaviske land".
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2011, 20. mai). Er loven mer lempelig for velstående personer?. [Radio].  NRK.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2011, 29. januar). Ikkje opplagt brot - Om kraftlinjen i Hardanger.  Nationen.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2011, 20. mai). Kritiserer Stordalen etter hytte-byttehandel. [Internett].  NRK nettavis. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. aug. 2017 13:04 - Sist endret 15. aug. 2017 10:04

Forskergrupper