Nils Gunnar Skretting

Bilde av Nils Gunnar Skretting
English version of this page
Telefon +47-22859660
Mobiltelefon +47-99568978
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet

Nils Gunnar Skretting (f. 1988) er master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2013) og var vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett. Etter studiene har han jobbet som utvalgssekretær for Tilregnelighetsutvalget (NOU 2014: 10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern) og Straffeprosessutvalget (NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov). For tiden jobber han med et PhD-prosjekt om domstolenes uavhengighet.  

Emneord: Konstitusjonell rett, Statsforfatningsrett, Strafferett og straffeprosess, Rettskildelære
Publisert 10. apr. 2017 07:59 - Sist endret 13. sep. 2017 13:30