print logo

Livet rundt studiene

Studentorganisasjoner

 • Juristforeningen

  Juristforeningen har 12 understyrer og har tilbyr både faglige arrangementer og ikke minst mye sosialt. Juristforenignen er Norges største linjeforening.

 • Congregatio Forensis

  Studentunion for næringsliv, børs og finans. Huser mange undergrupper med varierte aktiviteter

 • Juss-Buss

  Juss-Buss er en avhengig, idealistisk rettshjelpsorganisasjon, som drives av jusstudenter fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Driften på Juss-Buss startet som et forskningsprosjekt i 1971. Det viste seg at det var et stort behov blant folk flest for juridisk rådgivning, og som et resultat av dette fortsatte driften i Juss-Buss. I dag er vi rundt 30 medarbeidere på Juss-Buss. Vi er alle studenter.

 • Juridisk Studentutvalg (JSU)

  JSU er det øverste studentpolitiske interesseorganet for jusstudentene ved Det juridiske fakultet, og vi er representert i alle organer som har betydning for studentene ved fakultetet.

 • Amnesty International Juridisk Studentnettverk

  Amnesty International Juridisk Studentnettverk (AIJS) er en underorganisasjon av Amnesty International Norge. Våre medlemmer er nesten uten unntak jusstudenter. Vi jobber enten tematisk med menneskerettighetsspørsmål eller arrangerer debatter og seminar.

 • Corpsus Juris

  Man trenger ikke å kunne et instrument for å begynne i Corpsus. Man kan lære det der om man ønsker, eller spille enkle rytmeinstrumenter.

 • ELSA - The European Law Students Association

  En europeisk organisasjon for jusstudenter, representert i 36 land.

 • Juridisk idrettsklubb - JIK

  Det sunne alternativet for studenter ved det Juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Klubben består av flere ulike idretter som generelt setter det sosiale høyere enn styrke og ferdigheter.

 • JURK - Juridisk rådgivning for kvinner

  Siden 1974 har JURK gitt rettshjelp til til over femti tusen kvinner. Erfaringene JURK får gjennom den praktiske rettshjelpen må kanaliseres til rettpolitisk arbeid.

Felles for alle studenter ved UiO