Lex Mercatoria

www.lexmercatoria.org

www.jus.uio.no/lm

http://www.jus.uio.no/lm/en/manifest/cmi.york.antwerp.rules.1994.norwegian.html

  next >> 

York-Antwerpen Reglene 1994 [Norsk tekst]

Tolkingsregel

Hovedregel

Regel A

Regel B

Regel C

Regel D

Regel E

Regel F

Regel G

Regel I - Overbordkasting av last

Regel II - Tap og skade ved oppofrelser for felles sikkerhet

Regel III - Slukking av brann ombord

Regel IV - Bortkapping av vrakgods

Regel V - Frivillig strandsetting

Regel VI - Bergelønn

Regel VII - Skade på maskineri og kjeler

Regel VIII - Utgifter ved å lette et grunnstøtt skip og derav følgende skade

Regel IX - Last, skipsmaterialer, forråd og rekvisita anvendt som brensel

Regel X - Nødhavnsutgifter mv

Regel XI - Hyre og kostpenger til besetningen og andre utgifter ved anløp av og opphold i nødhavn mv

Regel XII - Skade på last ved lossing mv

Regel XIII - Fradrag i reparasjonskostnader

Regel XIV - Midlertidige reparasjoner

Regel XV - Tap av frakt

Regel XVI - Erstatning for last som er tapt eller skadet ved oppofrelse

Regel XVII - Bidragsverdier

Regel XVIII - Skade på skip

Regel XIX - Ikke anmeldt eller uriktig anmeldt last

Regel XX - Tilveiebringelse av pengemidler

Regel XXI - Renter av felleshavarierstatninger

Regel XXII - Behandling av kontante deposita

Endnotes

Endnotes

Metadata

SiSU Metadata, document information

York-Antwerpen Reglene 1994

CMI

Available document filetypes

filetype description

filename

file size

(kB)

TOC linked HTML, table of contents (for segmented text)

toc.html

http://www.jus.uio.no/lm/en/html/cmi.york.antwerp.rules.1994.norwegian/toc.html

7.2

Full Text HTML, full length document

cmi.york.antwerp.rules.1994.norwegian.html

http://www.jus.uio.no/lm/en/html/cmi.york.antwerp.rules.1994.norwegian.html

51.2

● HTML, concordance file

concordance.html

http://www.jus.uio.no/lm/en/html/cmi.york.antwerp.rules.1994.norwegian/concordance.html

172.4

EPUB EPUB (Electronic Publication, e-book standard)

cmi.york.antwerp.rules.1994.norwegian.epub

http://www.jus.uio.no/lm/en/epub/cmi.york.antwerp.rules.1994.norwegian.epub

38.6

PDF portrait PDF, U.S. letter size, portrait/vertical document (recommended for printing)

cmi.york.antwerp.rules.1994.norwegian.portrait.letter.pdf

http://www.jus.uio.no/lm/en/pdf/cmi.york.antwerp.rules.1994.norwegian.portrait.letter.pdf

75.1

PDF landscape PDF, U.S. letter size, landscape/horizontal document (recommended for screen viewing)

cmi.york.antwerp.rules.1994.norwegian.landscape.letter.pdf

http://www.jus.uio.no/lm/en/pdf/cmi.york.antwerp.rules.1994.norwegian.landscape.letter.pdf

73.9

PDF portrait PDF, A4 size, portrait/vertical document (recommended for printing)

cmi.york.antwerp.rules.1994.norwegian.portrait.a4.pdf

http://www.jus.uio.no/lm/en/pdf/cmi.york.antwerp.rules.1994.norwegian.portrait.a4.pdf

75.1

PDF landscape PDF, A4 size, landscape/horizontal document (recommended for screen viewing)

cmi.york.antwerp.rules.1994.norwegian.landscape.a4.pdf

http://www.jus.uio.no/lm/en/pdf/cmi.york.antwerp.rules.1994.norwegian.landscape.a4.pdf

73.9

ODF/ODT ODF:ODT (Open Document Format)

cmi.york.antwerp.rules.1994.norwegian.odt

http://www.jus.uio.no/lm/en/odt/cmi.york.antwerp.rules.1994.norwegian.odt

19.5

● XHTML

cmi.york.antwerp.rules.1994.norwegian.xhtml

http://www.jus.uio.no/lm/en/xhtml/cmi.york.antwerp.rules.1994.norwegian.xhtml

35.7

● XML SAX

cmi.york.antwerp.rules.1994.norwegian.sax.xml

http://www.jus.uio.no/lm/en/xml/cmi.york.antwerp.rules.1994.norwegian.sax.xml

35.2

● XML DOM

cmi.york.antwerp.rules.1994.norwegian.dom.xml

http://www.jus.uio.no/lm/en/xml/cmi.york.antwerp.rules.1994.norwegian.dom.xml

42.7

● XML Docbook Book

cmi.york.antwerp.rules.1994.norwegian.book.docbook.xml

http://www.jus.uio.no/lm/en/docbook/cmi.york.antwerp.rules.1994.norwegian.book.docbook.xml

35.8

● Plaintext (UTF-8)

cmi.york.antwerp.rules.1994.norwegian.txt

http://www.jus.uio.no/lm/en/txt/cmi.york.antwerp.rules.1994.norwegian.txt

29.0

● Digest/DCC - Document Content Certificate (sha256)

cmi.york.antwerp.rules.1994.norwegian.hash_digest.txt

http://www.jus.uio.no/lm/en/hashes/cmi.york.antwerp.rules.1994.norwegian.hash_digest.txt

18.9

Document Metadata

metadata

Description

Title:

York-Antwerpen Reglene 1994

Creator:

CMI

Rights:

Copyright (C) 1994 CMI

Date:

1994

Publisher:

SiSU http://www.jus.uio.no/sisu (this copy)

Language:

Norwegian

Topics Registered:

carriage of goods

general average

language

Norwegian

uniform law

Sourcefile:

cmi.york.antwerp.rules.1994.norwegian.sst

Word Count approximate:

3595

Sourcefile Digest (sha256):

09d5390fea34219e00b6db9ac4c9d8c05cf33783c5e3686013f72fe1fcd47e84

Document (ao) last generated:

2015-09-21 15:54:31 -0400

Generated by:

SiSU 7.1.5 2015w22/2 (2015-06-02)

Ruby version:

ruby 2.1.5p273 (2014-11-13) [x86_64-linux-gnu]

metadata suggested links:

YAR 1994 (English Text)

  ‹http://www.jus.uio.no/lm/cmi.york.antwerp.rules.1994/doc.html

YAR 1974 (English text)

  ‹http://www.jus.uio.no/lm/cmi.york.antwerp.rules.1974/doc.html

General Average

  ‹http://www.jus.uio.no/lm/transport.and.carriage.of.goods/general.average.html

Carriage by Sea

  ‹http://www.jus.uio.no/lm/transport.and.carriage.of.goods/sea.html

Transport

  ‹http://www.jus.uio.no/lm/transport.and.carriage.of.goods/toc.html

SiSU

  ‹http://sisudoc.org

sources / git

  ‹http://sources.sisudoc.org/

Document Language Versions, manifests

filename

Description

 


Output generated by SiSU 7.1.5 2015-06-02 (2015w22/2)