Lex Mercatoria

www.lexmercatoria.org

www.jus.uio.no/lm

  toc   scroll    txt   pdf   pdf    odt    A-Z  Document Manifest   home 
TOC next >>
< ^ >

WEBPROSJEKTET "ITL" OG OPPHAVSRETTSLIGE SPØRSMÅL

Per Karlstrøm <per.karlstrom@irv.uit.no> Tromsø, 28. november 1996

1. Innledning - kort presentasjon av "ITL"

2. Opphavsretten

2.1 ITL`s oppfatning av opphavsrettsspørsmålet
2.2 Terminologi og rettslig plassering  1 
2.3 Er ITL vernet verk?
2.4 Hvem er opphavsmann til eller frembringer av ITL?

3. ITL og forholdet til verten

Endnotes

Endnotes

Endnotes

Metadata

SiSU Metadata, document information

Manifest

SiSU Manifest, alternative outputs etc.

WEBPROSJEKTET "ITL" OG OPPHAVSRETTSLIGE SPØRSMÅL

Per Karlstøm

copy @ Lex Mercatoria

WEBPROSJEKTET "ITL" OG OPPHAVSRETTSLIGE SPØRSMÅL

Per Karlstrøm <per.karlstrom@irv.uit.no> Tromsø, 28. november 1996

1. Innledning - kort presentasjon av "ITL"

Jeg er blitt bedt om å undersøke de opphavsrettslige spørsmål prosjektet "International trade law" (ITL) på World Wide Web (WWW, W3 eller Web) reiser, nærmere bestemt utrede hvem som etter norsk rett har opphavsrett til prosjektet sålangt det oppfyller kravene til former for vern etter åndsverkloven.

WWW er et system som linker sammen informasjon på nettet gjennom såkalt hypertekst. WWW er en fasett av internettet som består av klientmaskiner (mikromaskiner, pc`er) og servere (nettverksmaskiner) som behandler multimedie dokumenter. Klientene bruker browser software (Netscape, IE, Mosaic) for å se dokumenter eller sider. Serverne bruker server software for å vedlikeholde dokumenter og for å skaffe klientene tilgang til dokumentene. Web-dokumenter er lagd av forfattere som bruker et språk kalt Hyper text markup language (HTML). HTML har koder (såkalte "tags") som betegner grafiske elementer og linker (referanser). Klikker en på linker, bringes dokumentet til browseren fra den server der dokumentet er lokalisert og uavhengig av serverens geografiske lokalisering. Dokumentet kan inneholde tekst, bilder, lyd, film eller kombinasjon av disse medier. Dokumentene er adressert med en URL (Uniform Recource Locator). Klienter og servere bruker et dokuments URL for å finne og skille mellom dokumenter.

Med hensyn på hva ITL inneholder hitsettes fra URL`en ‹http://itl.irv.uit.no/trade_law/info/itlp-info.html:

"One of the first law related WWW sites, the International Trade Law site (ITL) run by Ralph Amissah is hosted by the Law Faculty of the University of Tromso, Norway. The ITL provides information and links related to international trade law. The ITL presents the full texts and where relevant country implementation details of several of the most important conventions and other documents used in International trade. It presents these materials by subject (e.g. free trade, sale of goods, transport, insurance, payment), chronologically, and has information pages on trade related organisations. The ITL also maintains extensive links to other sites related by the subject international trade.

The International Trade Law site (ITL) otherwise known as Ananse is located at the Law Faculty of the University of Tromsø, in Tromsø - Norway. It was started in July 1993 as an adjunct to a specialisation study in Private Law aspects of International Trade."

Målet med ITL er definert på samme URL:

"We have defined our objective broadly and generously as being: "To investigate the potential of W3 as an information resource, with regard to legal research and education. This we plan to do taking a practical example, - focusing on international trade law as a limited and vitally important area of law that is of international interest".

[This we shall pursue as far as we are able.]

This statement of "our objective" dates back to the project's conception in 1993. It ought now be moderated, but its spirit remains unaltered. Within this time span The Web has proven its worth, independently of any individual's efforts or investigations - its creators apart.

"To explore, utilize and demonstrate the potential of the new IT mediums insofar as they pertain to our chosen subject area."

Towards greater: transparency; harmonisation and unification; and uniformity of application - in international trade."


  toc   scroll    txt   pdf   pdf    odt    A-Z  Document Manifest   home 
TOC next >>
< ^ >

Lex Mercatoria -->

( International Trade/Commercial Law & e-Commerce Monitor )

W3 since October 3 1993
1993 - 2010

started @The University of Tromsø, Norway, 1993
hosted by The University of Oslo, Norway, since 1998
in fellowship with The Institute of International Commercial Law,
Pace University, White Plains, New York, U.S.A.

Disclaimer!

© 

Ralph Amissah
Lex Mercatoria