Lex Mercatoria

www.lexmercatoria.org

www.jus.uio.no/lm

  toc   scroll    txt   pdf   pdf    odt    A-Z  Document Manifest   home 
<< previous TOC next >>
< ^ >

WEBPROSJEKTET "ITL" OG OPPHAVSRETTSLIGE SPØRSMÅL

Per Karlstrøm <per.karlstrom@irv.uit.no> Tromsø, 28. november 1996

1. Innledning - kort presentasjon av "ITL"

2. Opphavsretten

2.1 ITL`s oppfatning av opphavsrettsspørsmålet
2.2 Terminologi og rettslig plassering  1 
2.3 Er ITL vernet verk?
2.4 Hvem er opphavsmann til eller frembringer av ITL?

3. ITL og forholdet til verten

Endnotes

Endnotes

Endnotes

Metadata

SiSU Metadata, document information

Manifest

SiSU Manifest, alternative outputs etc.

WEBPROSJEKTET "ITL" OG OPPHAVSRETTSLIGE SPØRSMÅL

Per Karlstøm

copy @ Lex Mercatoria

WEBPROSJEKTET "ITL" OG OPPHAVSRETTSLIGE SPØRSMÅL

Per Karlstrøm <per.karlstrom@irv.uit.no> Tromsø, 28. november 1996

3. ITL og forholdet til verten

Jeg tenkte jeg avslutningsvis skulle komme med noen merknader som går på de betenkeligheter universitetet har til å i større grad enn i dag bidra økonomisk til opprettholdelse og utvikling av ITL. Betenkelighetene er knyttet opp til opphavsrettsspørsmålene.

Jeg vil anbefale at dette så langt som det er praktisk og juridisk mulig, får sin løsning avtalerettslig.

Det antas at universitetets interesse går i retning av undervisningsformål og den ikke ubetydelige informasjonsverdi prosjektet kan gi universitetet internasjonalt. Det kunne eksempelvis være mulig å kunne avtale at web-databasen, uansett Amissahs arbeidsforhold, hadde sin kopi eller var i original på universitetets maskin som vertsmaskin.

Bruk til undervisnings- og forskningsformål i forhold til spesialfaget "International trade law" ved IRV, kan også få en avtalemessig avklaring.

Avtaleløsninger i forhold til andre ting kan tenkes, f. eks. et sterkere innslag av UiTø-relevante elementer på websidene til ITL. Det tenkes da særlig på UiTø-symboler (logo), men også flere linker til andre UiTø-sider.


  toc   scroll    txt   pdf   pdf    odt    A-Z  Document Manifest   home 
<< previous TOC next >>
< ^ >

Lex Mercatoria -->

( International Trade/Commercial Law & e-Commerce Monitor )

W3 since October 3 1993
1993 - 2010

started @The University of Tromsø, Norway, 1993
hosted by The University of Oslo, Norway, since 1998
in fellowship with The Institute of International Commercial Law,
Pace University, White Plains, New York, U.S.A.

Disclaimer!

© 

Ralph Amissah
Lex Mercatoria