Nettsider med emneord «Brexit»

Publisert 19. sep. 2017 18:01
Konferansen Norway in Europe i Gamle Festsal 18. september tok opp noen av de mest presserende problemene i vår tid. Rettsstatens rolle i Europa, Europeiske institusjoner og organer, veien videre etter Brexit - og hvordan Norge skal tilpasse seg.
Publisert 19. aug. 2016 15:24

BREXIT is a conversation buzz-word these days.

September 2nd legal heavy weights are discussing questions and implications for England, Scotland, The EU and the EEA 

Do not miss out on the opportunity to gain some conversational pounds on the topic

Europe in transition - EUNOR seminar