Nettsider med emneord «EØS-rett»

Publisert 17. okt. 2017 11:55

I doktoravhandlinga si drøftar Paula Linnea Bäckdén i kva omfang internasjonale konvensjonar kan brukast ved multimodale transportar.

Publisert 21. sep. 2017 17:05

Hold av datoen, informasjon kommer!

Det blir bevertning etter seminaret.

Publisert 31. juli 2017 12:54
Publisert 12. jan. 2017 10:33

Prosjektet tar for seg forholdet mellom små stater og EU i en tid preget av endringer og kriser.

Publisert 22. des. 2016 15:41

Verksemda til forvaltinga er underlagd ei rekkje krav. Eit brot på desse krava medfører at det knyter seg ein feil til den avgjerda som er fatta, avtala som er inngått, eller handlinga som er gjort.

I doktorgradsprosjektet sitt drøftar Siri Kildahl Venemyr kva for verknader slike feil skal eller kan ha.

Publisert 13. des. 2016 11:45

I doktoravhandlinga si drøftar Paula Linnea Bäckdén i kva omfang internasjonale konvensjonar kan brukast ved multimodale transportar.

Publisert 5. sep. 2014 15:16
Publisert 26. juni 2013 14:56
Publisert 26. juni 2013 14:56
Publisert 26. juni 2013 14:56
Publisert 18. mai 2012 15:09