Nettsider med emneord «Energirett»

Publisert 20. sep. 2017 12:12
Publisert 20. sep. 2017 12:12
Publisert 20. sep. 2017 12:12
Publisert 20. sep. 2017 12:12
Publisert 21. juni 2017 17:43
Publisert 17. mars 2017 05:45

Hva betyr oppdateringene av regelverket for Norge?

UiO Energi og Energi Norge inviterer til seminaret, som er gratis og åpent for alle. Påmelding er obligatorisk.

Publisert 20. okt. 2016 13:20

Daniel Arnessons doktorgradsprosjekt undersøker regelverksutviklingen markeder for energiattester  i India og Europa, med fokus på implementering av disse markedene i Sverige og Norge. 

Publisert 29. aug. 2016 00:33
Publisert 9. apr. 2015 14:27
Publisert 29. sep. 2014 13:51
Publisert 5. sep. 2014 15:16
Publisert 29. nov. 2012 14:52

Prosjektet omfatter alle rettsspørsmål som oppstår i tilknytning til kraftsektoren – fra regulering av utbyggingsprosjekter og kraftproduksjon til overføring, omsetning og bruk av elektrisitet. Det innebærer at forskningstemaene omfatter både offentligrettslige, privatrettslige, EU- og EØS-rettslige samt mer internasjonalt rettede problemstillinger.

 

Publisert 18. mai 2012 15:09