Nettsider med emneord «European Law»

Publisert 9. nov. 2017 14:20

Up-to-date analysis of the reach of free movement within the EU Internal Market and what constitutes a restriction.

Publisert 12. okt. 2017 14:33

Up-to-date analysis of the reach of free movement within the EU Internal Market and what constitutes a restriction

Publisert 12. okt. 2017 14:25

Up-to-date analysis of the reach of free movement within the EU Internal Market and what constitutes a restriction.

Publisert 12. okt. 2017 10:50

Keep yourself updated with the latest EU energy law developments, deepen your knowledge and exchange experience with European colleagues

Publisert 19. sep. 2017 18:01
Konferansen Norway in Europe i Gamle Festsal 18. september tok opp noen av de mest presserende problemene i vår tid. Rettsstatens rolle i Europa, Europeiske institusjoner og organer, veien videre etter Brexit - og hvordan Norge skal tilpasse seg.
Publisert 25. aug. 2017 14:12

The conference addresses some of the most pressing issues in our time. The protection of the Rule of Law in Europe, the role of Europe's institutions, and the way forward after Brexit.

How is Norway to adapt?

Publisert 26. juli 2017 15:25

The Question of Jurisdiction for applying the European Emissions Trading System to International Shipping

Publisert 21. juni 2017 17:43
Publisert 21. juni 2017 17:43
Publisert 31. mars 2017 17:32

Senter for europarett har i samarbeid med Senter for menneskerettigheter ved Prof. Gentian Zyberi, inngått et samabeid med National University of «Kyiv –Mohyla Academy», Ukraina. Samarbeidet går ut på å etablere studentutveksling innen emner i europarett, menneskerettigheter og folkerett, utveksling av lærererfaringer, gjesteforelesninger, og undervisningsmateriale.

Publisert 12. des. 2016 13:34
Publisert 19. okt. 2016 12:51

Stian Øby Johansen's Phd project centers on three case studies of International Organizations wielding direct power over individuals.

Publisert 21. sep. 2016 14:58

We are pleased to announce the 2nd Common Market Law Review Annual Conference which is being held on 20 October in Oslo.

Publisert 14. juni 2016 13:06
Publisert 11. des. 2015 11:10

Small states and Europe in an age of global shifts.

Publisert 8. sep. 2014 09:48
Publisert 27. jan. 2014 11:42

Vitskaplege assistenter er anten knytta til Senteret eller utredningsseksjonen i Høyesterett eller på Stortinget. Nedanfor er ein oversikt over studentavhandlingar. Avhandlingar som ikkje har begrensa distribusjon kan lastas ned i fulltekst frå DUO - digitale utgivelser ved UiOStortingets Perspektivserie eller Social Science Research Network (SSRN). Referanse kan og finnes i Oria.

Publisert 4. okt. 2013 14:24

The Centre is interdisciplinary and serves scholars doing research on European Law. We also make studies for Norwegian ministries and provide legal practitioners working with EEA law with relevant information.

Publisert 4. okt. 2013 13:14
Publisert 4. okt. 2013 13:14
Publisert 4. okt. 2013 13:14
Publisert 4. okt. 2013 13:14
Publisert 4. okt. 2013 13:14