Nettsider med emneord «Sjørett»

Publisert 14. juli 2018 11:52

Seminar med påmelding og deltakeravgift.

Påmeldingslenke kommer.

Det er påfølgende bevertning etter seminaret.

Publisert 14. juli 2018 09:08
Publisert 28. feb. 2018 11:34

Innledere:

Redegjørelse for NOMAs regelverk: Georg Scheel

Fremtidsperspektiver fra de nordiske land: Peter Appel (Danmark), Stefan Brocker og Jørgen Almelöv (Sverige), Niklas Langenskiöld og Nora Gahmberg (Finland), Geir Gustavsson (Norge).

Publisert 21. sep. 2017 17:05

Professorene Finn Arnesen og Tarjei Bekkedal drøfter utslag retten til fri bevegelighet etter EØS-avtalen har for nasjonal regulering av maritime tjenester.

Publisert 13. des. 2016 10:50
Publisert 26. sep. 2016 10:55
Hurtigruten
Publisert 2. juni 2016 13:04

Nordisk institutt for sjørett inviterer til det 27. Nordiske sjørettsseminar, som finner sted på hurtigruteskipet MS Trollfjord.

Publisert 1. apr. 2016 11:20

 

”Sjørett” gjev ei framstilling av hovudprinsippa i sjøretten, med hovudfokus på den privatrettslege sjøretten. Han tek utgangspunkt i den fellesnordiske sjølova, som igjen byggjer på sentrale sjørettslege konvensjonar. I tillegg legg boka vekt på dei mange standardkontraktane som finst på området.

Publisert 23. juni 2015 15:07
Publisert 15. juni 2015 15:57

Denne utgaven av MarIus inneholder noen av foredragene som ble holdt på det 26. Nordiske sjørettsseminar, arrangert av Nordisk institutt for sjørett. Seminaret fant sted 25.- 27. august 2014 i Stockholm og samlet nesten 100 sjø- og energirettsjurister fra alle de nordiske land.

Publisert 5. juni 2015 13:11
Publisert 29. nov. 2012 16:24

Prosjektet tar for seg kontrakter innenfor maritim sektor; certepartier, skipsbyggingskontrakter, kontrakter for kjøp og salg av skip og liknende. 

Publisert 7. nov. 2012 15:20

Sjøforsikring er forsikring knyttet til skip, offshoreinstallasjoner og godstransport.  

Publisert 15. okt. 2012 11:08
Publisert 12. okt. 2011 11:46
Publisert 29. apr. 2010 14:10
Publisert 24. juni 2009 23:50
Publisert 24. juni 2009 23:37
Publisert 24. juni 2009 15:45
Publisert 24. juni 2009 15:45
Publisert 24. juni 2009 15:45
Publisert 24. juni 2009 15:45