Marie Meling

Doctoral Research Fellow - Scandinavian Institute of Maritime Law
Image of Marie Meling
Norwegian version of this page
Phone +47-22859746
Username
Visiting address Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Other affiliations Faculty of Law (Student)

Faglige interesser

Forbereder et PhD-prosjekt om restrukturering av foretak og har kontorplass ved NIFS.

Faglige interesser inkluderer:

  • dynamisk tingsrett/tredjemannsvern
  • konkurs- og panterett
  • obligasjonsrett
  • sjørett
  • selskapsrett
  • internasjonal privatrett
  • finansmarkedsrett

Bakgrunn

Arbeidserfaring

2015 -
Senioradvokat, BA-HR (permisjon)

2012 - 2015
Fast advokat, BA-HR

2011
Secondment, Watson Farley & Williams LLP i Hamburg

2008 - 2012
Advokatfullmektig, BA-HR

2007-2008
Vitenskapelig assistent ved Nordisk Institutt for Sjørett

Utdanning

2008
Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

2007
Valgemner ved University of Auckland

Verv

Styremedlem i Den norske Sjørettsforening. Den norske Sjørettsforening er en underavdeling av Comité Maritime International (CMI), en privat internasjonal forening med det formål å fremme utvikling og harmonisering av internasjonal sjørett på alle områder.

 

Tags: Konkursrett, obligasjonsrett, Finansmarkedsrett, Sjørett, Internasjonal privatrett, Selskapsrett, Tredjemannsvern person:publications: null
Published Dec. 13, 2016 10:50 AM

Research groups