Forsking

Vi forskar på

Finn ein forskar

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskarutdanning: ph.d.

Våre doktorander deltek i fakultetet si forskaropplæring og kan vera finansiert av fakultetet, av instituttet eller ha eigen finansiering.

Siste publikasjonar

Error: /nifs/forskning/publikasjoner/marius/2016/?vrtx=atom does not exist

Error: /nifs/forskning/publikasjoner/artikler/?vrtx=atom does not exist