Forsking

Vi forskar på

Finn ein forskar

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskarutdanning: ph.d.

Våre doktorander deltek i fakultetet si forskaropplæring og kan vera finansiert av fakultetet, av instituttet eller ha eigen finansiering.

Arrangement

07 sep.
11:00, Domus Media, Viggo Hagstrøms sal ("Kjerka")
13 sep.
17:15, Doms Media østfløy, 1. et., Auditorium 13