2018

Publisert 9. juli 2018 13:59

How can law facilitate adaptive management of marine ecosystems without overlooking important rule of law values, such as predictability, legal certainty, consistency and coherence and public participation

Publisert 25. juni 2018 16:18

Ingen jurisdiksjoner har så langt vært i stand til å lage en perfekt løsning for alle problemer og utfordringer knyttet til unitisering av grenseoverskridende petroleumsforekomster.  Selv om det finnes mange vellykkede unitiseringseksempler rundt om i verden er det også områder hvor petroleumsutviklingen enten har blitt forsinket eller stoppet på grunn av uenigheter mellom partene. Snart står Norge og Russland for tur, vil de klare dette?  

Publisert 11. mai 2018 17:12

Spørsmål om hjemfall og offentlig eierskap har ikke noe med ACER å gjøre, sier jusprofessor Henrik Bjørnebye.

Publisert 4. apr. 2018 14:32

Stipendiat Josefin N. Engström er nominert til beste tidsskriftartikkel i 2017.