Petroleums- og energijuridisk klubb

Petroleums- og energijuridisk klubb (Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Møtene retter seg spesielt mot jurister innen olje- og energibransjen og holdes fire til seks ganger i året i Oslo og Stavangerområdet, her vanligvis i samarbeid med Norsk Olje og Gass. Møtene i Oslo holdes i Domus Media, Karl Johans gate 47 og starter vanligvis kl. 17 med sosialt samvær og lett servering.

 

Kommende

Tid og sted: 13. sep. 2018 17:15 - 19:00, Doms Media østfløy, 1. et., Auditorium 13
Tid og sted: 25. sep. 2018 17:15 - 19:00, Doms Media østfløy, 1. et., Auditorium 13
Tid og sted: 6. nov. 2018 17:15 - 19:00, Doms Media østfløy, 1. et., Auditorium 13

Tidligere

Tid og sted: 6. feb. 2018 17:15 - 19:00, Viggo Hagstrøms sal ("Kjerka"), Domus Media, 2. etasje vesttfløy

Foredragsholdere: professor Tarjei Bekkedal, Senter for europarett og professor Henrik Bjørnebye, avdelingsleder ved Avdeling for petroleums- og energirett, Nordisk institutt for sjørett

I begynnelsen av februar skal Stortinget behandle spørsmålet om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs tredje energimarkedspakke og nødvendige endringer i norsk energilovgivning.

Tid og sted: 21. nov. 2017 17:00 - 19:00, Petroleums- og energirettens møterom, Domus Media østfløy, 1. etasje

Innledning ved professor og studiedekan Erling Hjelmeng

Leterefusjonsordningen har til hensikt å fremme leting etter nye petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel. Ordningen innebærer at oljeselskaper som går med underskudd som følge av letekostnader kan få utbetalt skatteverdien av letekostnadene med en gang i stedet for å fremføre underskuddet. Miljøorganisasjonen Bellona har sendt en klage til EFTAs overvåkningsorgan (ESA), hvor de hevder at ordningen innebærer statsstøtte i strid med EØS-avtalen. ESA har nå innledet granskning av saken. Professor Erling Hjelmeng gir en nærmere gjennomgang av statsstøtteregler med henblikk på å diskutere om leterefusjonsordningen kan være i strid med EØS-avtalen.

Tid og sted: 21. mars 2017 09:30 - 17:15, Theologisk eksamenssal, Domus Academica (urbygningen)

Scandinavian Institute of Maritime Law, PluriCourts and the Faculty of Law at the University of Oslo are co-hosting the Spring 2017 seminar of the Nordic Network on Investment Law.