Sjørett

Nordisk institutt for sjørett arrangerer 3-4 ganger hvert semester åpne seminarer, ofte med andre samarbeidspartnere. Seminarene gir etterutdanningspoeng for advokater.

Meld deg på e-postliste

Kommende

Tid og sted: 17. jan. 2018 17:15 - 19:15, Kjerka, Domus Media west wing 2nd Floor

This seminar discusses the multiple legal issues raised by the recent Norwegian litigation involving EU vessels catching snow crab in the Loophole and around Svalbard with a license from the flag State, but without a Norwegian License.

Tid og sted: 7. mars 2018 17:15 - 19:00, Domus Media, 2. etasje, Viggo Hagstrøms sal /"Kjerka"

Innledere er advokat Norman Hansen Meyer, advokatfirmaet Selmer og advokat Anders Evje, Nordisk Skibsrederforening

Tidligere

Tid og sted: 29. nov. 2017 17:00 - 19:00, Professorboligen

Professorene Finn Arnesen og Tarjei Bekkedal drøfter utslag retten til fri bevegelighet etter EØS-avtalen har for nasjonal regulering av maritime tjenester.

Tid og sted: 20. nov. 2017 17:15, Norges Rederiforbund,

Seminaret vil ta for seg certepartispørsmål, internasjonale rettsmidler og forsikringsdekning knyttet til langvarige tilbakeholdelser fra fremmede statsmyndigheter.

Tid og sted: 27. sep. 2017 09:00 - 18:00, Stallen, Professorboligen i Universitetshaven

Et oppstartsseminar

Hurtigruten
Tid og sted: 20. apr. 2017 09:00 - 22. apr. 2017 10:00, På Hurtigruteskipet MS Trollfjord

Nordisk institutt for sjørett inviterer til det 27. Nordiske sjørettsseminar, som finner sted på hurtigruteskipet MS Trollfjord.

Tid og sted: 1. mars 2017 17:15 - 19:00, Kjerka, Domus media vestfløy, 2. etasje

Innledere: advokat Siv Sandvik, Schjødt og professor Erik Røsæg, Nordisk institutt for sjørett

Illustrasjon: insentiv-gulrot (Colourbox)
Tid og sted: 25. jan. 2017 17:15 - 19:00, Kjerka, Domus Media vestfløy

Professor Ellen Eftestol-Wihelmsson diskuterer om klimamålsettningene kan og bør påvirke kontraktsretten, samt ulike metoder som kan utnyttes.