Ny bok: Contracting with Sovereignity

Boken  handler om statlige kontraktsforpliktelser i internasjonal voldgift og undersøker hvordan kontraktskrav mot stater behandles i to parallelle voldgiftsprosesser. 

Contracting with Sovereignity: State Contracts and International Arbitration, av Ivar Alvik. Foto: UiO, NIFS.

På den ene side behandles kontraktskrav mot stater etter såkalt investeringsvoldgift basert på voldgiftsklausuler i bilaterale investeringstraktater, og på den annen side etter alminnelig kommersiell voldgift vanligvis basert på en voldgiftsklausul i kontrakten med staten.

Ivar Alvik er førsteamanuensis ved Nordisk institutt for sjørett, Avdeling for petroleums- og energirett. Han var tidligere ansatt som fast advokat i Advokatfirmaet Thommessen AS, avdeling for Shipping og Offshore.

Boken er skrevet mens forfatteren var stipendiat ved Institutt for offentlig rett og er en bearbeidet versjon av forfatterens doktorgradsavhandling, opprinnelig levert i november 2006.

Les mer på Instituttets engelske sider

Av Kirsti Aarseth
Publisert 20. sep. 2011 13:50 - Sist endret 14. okt. 2011 10:57