Skriftseria MarIus

I MarIus vert artiklar innan alle fagområda ved Nordisk institutt for sjørett publiserte: Sjørett, transportrett, petroleumsrett, energirett og nærskyldte juridiske emner.

Til innhaldsoversikt - alle utgåver av SIMPLY (engelsk)

Korleis bestilla einskildnummer, eller abonnera?

Publisert 31. jan. 2018 11:41

En analyse av rettsstillingen under de nye regler i konkurslovens fjerde del.

Forfatter: Myklebust, Sindre T.

Publisert 31. jan. 2018 11:37

En analyse av forbrukeravtaledirektivet og forholdet til avtaleloven § 36

Forfatter: Wabakken, Marie

Publisert 31. jan. 2018 11:36

Forfatter: Taule, Aleksander

Publisert 31. jan. 2018 11:33

Forfatter: Buzaljko, Merima

Publisert 31. jan. 2018 11:32

Forfatter: Bjørklund, Andreas

Publisert 11. des. 2017 14:16
Publisert 11. des. 2017 14:14
Publisert 11. des. 2017 14:12

Om avgrensningen av EØS-avtalens saklige virkeområde for fiskeri- og oppdrettsrelatert virksomhet

Publisert 11. des. 2017 14:10

Om norske domstolers plikt til å anvende EØS-rett ex officio

Publisert 11. des. 2017 14:02

Joint Operating Agreements: Understanding different interests and concerns in the wake of Reeder v. Wood County Energy

Publisert 11. des. 2017 13:52
Publisert 11. des. 2017 13:50
Publisert 17. okt. 2017 13:07
Publisert 26. juli 2017 15:27

Scandinavian Institute of Maritime Law Yearbook

Publisert 26. juli 2017 15:26

Et legalitetsperspektiv på EØS-initierte gjerningsbeskrivelser

Publisert 26. juli 2017 15:25

The Question of Jurisdiction for applying the European Emissions Trading System to International Shipping

Publisert 26. juli 2017 15:23

Om adgangen til å endre inngåtte kontrakter omfattet av regelverket om offentlige anskaffelser

Publisert 2. juni 2017 16:09

Hvem kan fremme erstatningskrav ved skadet last, hvem kan kravet rettes mot og hvilke ansvarsregler er anvendelige?

Publisert 2. juni 2017 15:53

Den overordnede problemstillingen i avhandlingen er hvordan hensynet til naturmangfoldet ivaretas etter energiloven  og naturmangfoldloven  i konsesjonsvurderingen i vindkraftsaker.

Publisert 2. juni 2017 14:06

Avhandlingen tar for seg leverandørens stilling som salgspanthaver ved skipsbygging. Spørsmålet er hvilken sikkerhet et salgspant gir leverandøren ved salg på kreditt, og metodisk følges salgspantet gjennom ulike stadier i byggeprosjektet.

Publisert June 2, 2017 1:10 PM

Contributors: Allen, Sylvie, Lunde, Wenche, Schjølberg Mads

Publisert May 22, 2017 3:11 PM

The Scandinavian Institute of Maritime Law Yearbook 2015

Publisert Mar. 29, 2017 2:30 PM

Forfatter: Karin M. Bruzelius, tidligere Høyesterettsdommer

Publisert Mar. 29, 2017 1:58 PM

Foredrag ved Erling Selvig på det 41. Petroleumsjuridiske seminar 2016

 

Publisert Jan. 10, 2017 3:45 PM

The initiative of the Arctic Council to address IMO measures suited to protect sensitive areas, such as the Arctic high seas, is a promising step to ensure protection of the marine environment. It remains to be seen whether the Arctic states will take on a leading regulatory role and make a proposal to the IMO on the designation of a PSSA (Particularly Sensitive Sea Areas) on the high seas.

The objective of this article is to assess the legal implications of adopting measures to protect the high seas of the Arctic Ocean from the risks posed by international shipping activities, with a particular focus on the use of PSSA.