2017

Sist endret 17. okt. 2017 11:25 av Camilla Arnøy
Sist endret 17. okt. 2017 11:25 av Camilla Arnøy
Sist endret 17. okt. 2017 11:26 av Camilla Arnøy
Sist endret 17. okt. 2017 11:26 av Camilla Arnøy
Sist endret 17. okt. 2017 11:26 av Camilla Arnøy
Sist endret 17. okt. 2017 11:26 av Camilla Arnøy
Sist endret 17. okt. 2017 11:30 av Camilla Arnøy

Avhandlingen tar for seg leverandørens stilling som salgspanthaver ved skipsbygging. Spørsmålet er hvilken sikkerhet et salgspant gir leverandøren ved salg på kreditt, og metodisk følges salgspantet gjennom ulike stadier i byggeprosjektet.

Sist endret 17. okt. 2017 12:03 av Camilla Arnøy

Den overordnede problemstillingen i avhandlingen er hvordan hensynet til naturmangfoldet ivaretas etter energiloven  og naturmangfoldloven  i konsesjonsvurderingen i vindkraftsaker.

Sist endret 17. okt. 2017 12:05 av Camilla Arnøy

Hvem kan fremme erstatningskrav ved skadet last, hvem kan kravet rettes mot og hvilke ansvarsregler er anvendelige?

Sist endret 17. okt. 2017 11:40 av Camilla Arnøy

Om adgangen til å endre inngåtte kontrakter omfattet av regelverket om offentlige anskaffelser

Sist endret 17. okt. 2017 11:59 av Camilla Arnøy

The Question of Jurisdiction for applying the European Emissions Trading System to International Shipping

Sist endret 17. okt. 2017 12:00 av Camilla Arnøy

Et legalitetsperspektiv på EØS-initierte gjerningsbeskrivelser

Sist endret 17. okt. 2017 12:50 av Camilla Arnøy

Scandinavian Institute of Maritime Law Yearbook

Sist endret 17. okt. 2017 11:25 av Camilla Arnøy
Sist endret 17. okt. 2017 11:26 av Camilla Arnøy