2018

Skriftserien MarIus

MarIus 496 - 498 er nå i salg fra Den norske Bokbyen

Omtaler kommer her om kort tid.

MarIus 498 Saric, Senad:

Tildeling og overdragelse av fisketillatelser og fiskekvoter

 

MarIus 497 Selected Master Theses

Borén, Ellinor: Wreck removal in Swedish waters - who is liable and to what extent? / Hardy, Steven: Navigating Through Corruption

 

MarIus 496 Haga, Amelie:

Kontraktskjeder basert på NTK 15 og NIB 16

Publisert 31. jan. 2018 11:41

En analyse av rettsstillingen under de nye regler i konkurslovens fjerde del.

Forfatter: Myklebust, Sindre T.

Publisert 31. jan. 2018 11:37

En analyse av forbrukeravtaledirektivet og forholdet til avtaleloven § 36

Forfatter: Wabakken, Marie

Publisert 31. jan. 2018 11:36

Forfatter: Taule, Aleksander

Publisert 31. jan. 2018 11:33

Forfatter: Buzaljko, Merima

Publisert 31. jan. 2018 11:32

Forfatter: Bjørklund, Andreas