Instituttet feirer 50-årsjubileum i 2013

Året 2013 vil bli preget av forskjellige aktiviteter som viser at 50-åringen har vært gjennom en spennende utvikling siden starten i 1963. Illustrasjon: Maria Sørlie Berntsen

Publisert 20. des. 2013 14:41

Instituttets jubileumsår ble avsluttet med en svært hyggelig begivenhet: Etter at hun avsluttet stipendiatperioden på tampen av 2008 og returnerte til Kina, gjorde Wang Yang en utmerket disputas i desember 2013.

Publisert 11. des. 2013 12:02

Qiao Chen ble hyret inn for å sikre en milliardavtale mellom Orkla og et kinesisk selskap. Som bakgrunn har hun en internasjonal master i sjørett fra Nordisk institutt for sjørett. Les hele artikkelen i Aftenposten 8. desember.

Publisert 16. okt. 2013 09:10

Nordisk institutt for sjøretts 50-årsjubileum har fått oppmerksomhet også på Universitetet i Oslo, i rektors blogg, UNIFORUM og på Juridisk bibliotek.

Publisert 4. sep. 2013 10:17

Boken, der flere av Instituttets veteraner har bidratt, har undertittelen Nordisk institutt for sjørett gjennom 50 år. Her beskrives Instituttets utvikling fra et fellesnordisk sjørettsinstitutt til et internasjonalt anerkjent kompetansesenter innen sjørett, petroleums- og energirett.

Publisert 23. aug. 2013 13:57

Nordisk institutt for sjørett ble etablert i januar 1963, med offisiell åpning 31. august samme år.  Nå nærmer tiden seg for Instituttets jubileumsmarkering.

Publisert 4. juli 2013 12:55

Flere samfunnsstøtter begynte sin karriere ved Nordisk institutt for sjørett. Instituttet, med Avdeling for petroleums- og energirett og Senter for europarett er et godt utgangspunkt for videre karriere, både i forvaltning, næringsliv og akademia.

Publisert 10. apr. 2013 10:46

-Jeg har hatt én sak knyttet til sjørett der jeg nå jobber som advokatfullmektig, forteller nyklekket master Eli Anne Krystad. –Men jeg håper å få flere saker i lokalmiljøet, for her er mange aktører knyttet til oppdrettsnæringa.

Publisert 13. feb. 2013 15:40

Et temanummer om norsk petroleumsrett i det russiske tidsskriftet ”Energirett”- Energeticheskoe pravo - er resultat av et samarbeid mellom Nordisk institutt for sjørett (NIFS) og Det statlige universitetet i Moskva (MSU). 

Publisert 23. jan. 2013 10:34

I år er det 50 år siden Nordisk institutt for sjørett ble etablert som et nordisk institutt, delvis finansiert av Nordisk Ministerråd. Instituttet gir viktige nordiske bidrag til forskning og undervisning på sine fagområder, i tett samarbeid med forvaltning og næringsliv i de nordiske landene.

Publisert 23. jan. 2013 10:27

Nordisk institutt for sjørett har et stort nettverk og mange ønsket å bidra til 50-årsjubileet. Vi takker alle våre sponsorer!

Publisert 23. okt. 2009 13:01

Universitetet i Oslo vedtok i 1955 å opprette eit “Institutt for sjørett” med professor Sjur Brækhus som styrar. Bakgrunnen var mellom anna å blåse nytt liv i sjørettsforskinga.