Kritisk til Wadas minimumsregel

I  kronikken reiser Solvang kritikk mot minimumsregelen på 12 måneder som Johaug ble dømt etter. 

Faksimile: Dagens Næringsliv fredag 9. juni 2017, s.28

Skyldgrad og  rettssikkerhet  

Kritikken er basert på at regelen, som betinger den laveste skyldgrad ved dopingovertredelse, ikke er utslag av en enhetlig tankegang rundt skyldvurderinger. Kritikken er videre basert på at regelen fra WADAs side synes motivert i mistro til idrettens rettspleie; at domsorganer ikke klarer å avdekke det rette saksforhold, slik at de grovere tilfeller av dopingovertredelse feilaktig blir bedømt som tilfeller med laveste skyldgrad, og at det settes en mimimumsstraff på 12 måneder for å fange opp slike tilfeller av systemsvikt. En slik  begrunnelse utgjør en trussel mot rettsikkerheten til de utøverne som faktisk har utvist kun den laveste skyldgrad. 

Av Trond Solvang
Publisert 11. juni 2017 01:02 - Sist endret 11. juni 2017 01:02