Aktuelle saker - Side 3

Publisert 23. mai 2017 17:04

Klikk på lenken for den engelske omtalen

Publisert 11. mai 2017 16:46

Oljeindustrien er i ferd med å vinne kampen om å definere iskanten og hvor langt nord de kan bore etter olje, mener forskere.

Les saken i Dagens Næringsliv, 8. mai 2017.

Publisert 13. mars 2017 16:16

This book reflects the maritime law as found in the Nordic countries, and gives a broad introduction to a modern and updated maritime law system.This book is based on the Norwegian book "Sjørett" (8th ed., Oslo 2016), which is the standard Scandinavian textbook on maritime law.

Publisert 1. mars 2017 18:43

Med utgangspunkt i tekster av Peter Lødrup

Trine-Lise Wilhelmsen ; Birgitte Hagland

Boken omhandler reglene for erstatningsansvar når skade er voldt utenfor kontraktsforhold. Fremstillingen tar for seg de alminnelige vilkårene for erstatningsansvar og utmålingen av erstatningskravet, basert på både lovfestet og ulovfestet rett
Publisert 27. jan. 2017 16:07

Det er behov for en ny type værvarsel i rommet for å forhindre ulykker som kan ramme personer og skip som befinner seg i Arktis.