Aktuelle saker - Side 5

Publisert 27. jan. 2017 16:07

Det er behov for en ny type værvarsel i rommet for å forhindre ulykker som kan ramme personer og skip som befinner seg i Arktis.

Publisert 26. jan. 2017 12:59

Publikasjonen det vises til i DN-oppslaget (faksimile) er utgitt ved Nordisk institutt for sjørett, i MarIus 468 (2016)

Publisert 17. jan. 2017 10:54

Vi gleder oss til igjen å være vertskap for Oslo-blokken av the NSELP 30. januar - 10. februar

Publisert 10. jan. 2017 14:49

The Scandinavian Institute of Maritime Law Yearbook 2015

Overview of content

CO2-grafikk
Publisert 28. juni 2016 10:41

I det nye Norwegian CCS Research Centre (NCCS) skal Nordisk institutt for sjørett leia forskinga på kva for juridiske verkemiddel som kan tilretteleggja for at industrien tek CSS-teknologien i bruk.  CO2-fangst, -transport og -lagring (CCS) er ein teknologi som kan gje sterk reduksjon i utslepp frå fossilt brensel.